medycyna nuklearna

W ramach zadania „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia, w obszarze Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, 13 ośrodków z całej Polski otrzy…

dodano 7-1-2019

Znakowane izotopami promieniotwórczymi preparaty medyczne z arsenału medycyny nuklearnej mają unikalne właściwości: pozwalają dokładnie zbadać nie tylko obraz, ale i funkcje poszczególnych tkanek i n…

dodano 13-8-2018

Radiosynowektomia (synowektomia radioizotopowa) to bezpieczna i skuteczna metoda miejscowego leczenia nieinfekcyjnych stanów zapalnych w obrębie stawów, występujących między innymi w reumatoidalnym z…

dodano 19-3-2018

Scyntygrafia to badanie izotopowe. Wykorzystując izotopy (czyli atomy tego samego pierwiastka chemicznego mające jednakową liczbę protonów, lecz różne liczby neutronów), specjaliści medycyny nuklearn…

dodano 26-2-2007