Konopie indyjskie też niszczą płuca. Ale inaczej, niż tytoń

2022-03-02 8:46

Według najnowszego badania opublikowanego przez American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, palenie marihuany może uszkodzić płuca w inny sposób niż palenie tytoniu. Głównym autorem badania jest Robert Hancox, profesor profilaktyki i medycyny społecznej na Uniwersytecie Otago.

Mężczyzna pali marihuanę
Autor: Getty Images

Naukowcy z University of Otago przeanalizowali dane wielodyscyplinarnego badania zdrowia i rozwoju w Dunedin. W badaniu wzieło udział 1037 osób urodzonych między kwietniem 1972 a marcem 1973 w Queen Mary Maternity Hospital w Dunedin, którym regularnie monitorowano stan płuc. 75 procent uczestników przyznało się do palenia marihuany w tym czasie. Porównano wyniki testów czynnościowych płuc uczestników Dunedin w wieku 45 lat.

Płuca palaczy konopi różnią się od płuc palaczy tytoniu

Zarówno palacze konopi, jak i palacze tytoniu mieli znacząco niski współczynnik FEV1/FVC, który jest stosunkiem wymuszonej objętości wydechu w pierwszej sekundzie do wymuszonej pojemności życiowej płuc.

W przypadku palaczy konopi ten niski stosunek FEV1/FVC wynikał w dużej mierze z wysokich wyników FVC (całkowita ilość powietrza wydychanego podczas testu oddechowego). Natomiast w przypadku palaczy tytoniu niski stosunek wynikał głównie z niskich wyników FEV1 (ilość powietrza wydychanego podczas pierwszego wdechu).

Wyniki badania pokazały więc, że zarówno palacze tytoniu, jak i marihuany, mają nadmiernie napompowane płuca, jednak palacze marihuany mają średnio większą objętość płuc i niższe tempo transferu gazu. Oznacza to, że palacze marihuany są narażeni na komplikacje płucne, zwłaszcza, jeśli palą oni również tytoń.

Naukowcy nie są pewni, dlaczego płuca palaczy marihuany i tytoniu różnią się, ale zakładają, że winne mogą być różne nawyki palenia związane z tymi dwiema substancjami.

„Użytkownicy marihuany palą znacznie mniej razy dziennie niż palacze tytoniu i możliwe jest, że uczestnicy nie palili wystarczającej ilości marihuany, aby miało to wymierny wpływ na niektóre aspekty czynności płuc” – napisali w swoim badaniu.

Poradnik Zdrowie: palenie papierosów - skutki przyjmowania nikotyny

Konopie a rozedma

Według naukowców długotrwałe palenie konopi indyjskich może prowadzić do problemów podobnych do rozedmy płuc, choroby płuc, która powoduje duszność poprzez powolne niszczenie tkanki płucnej.

„Chociaż rozedma nie wydaje się być powszechna wśród użytkowników konopi indyjskich, chyba że palą również tytoń, istnieją liczne doniesienia o olbrzymiej rozedmie pęcherzowej wśród osób intensywnie używających konopi indyjskich, sugerujące, że długotrwała marihuana może prowadzić do zniszczenia pęcherzyków płucnych” - twierdzą badacze.

Konopie a rak

Rak płuc wydaje się mieć zerowy związek z używaniem konopi, pomimo obecności substancji rakotwórczych w dymie z konopi. W jednym z przeglądów naukowych opublikowanych w 2015 r. badacze twierdzą, że kannabinoidy, takie jak THC, przeciwdziałają rakotwórczym działaniom dzięki ich znanym efektom supresyjnym na nowotwory. Tymczasem tytoń powszechnie uznawany jest za rakotwórczy.