Kary i ograniczenia dostępu. Epidemiolodzy apelują o podjęcie działań w związku z pandemią

2021-12-07 9:07

Ze względu na obecną sytuacją epidemiczną Zarząd Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych wystosował apel i list otwarty do decydentów. Czego domagają się epidemiolodzy?

zbliżenie na mężczyznę w komunikacji miejskiej, który korzysta z telefonu
Autor: Getty Images

Postulaty członków Zarządu zostały skierowane do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, marszałek Sejmu Elżbiety Witek i do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

Eksperci wskazują, że ze względu na "olbrzymią liczbę zachorowań i zgonów spowodowanych COVID-19", "ograniczenie dostępu do opieki zdrowotnej pacjentom z innymi chorobami" i na "niepewność związaną z pojawianiem się nowych wariantów wirusa, apelują o podjęcie w trybie pilnym działań nad aktami prawnymi, które umożliwiały kontrolowanie przez pracodawców posiadania przez pracowników unijnego certyfikatu covid (UCC) "i podejmowanie stosownych działań w obrębie zakładu pracy".

Poradnik Zdrowie: powikłania po COVID-19

Co więcej, Zarząd Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych nawołuje o ograniczenie dostępu osób niemających certyfikatu covidowego do miejsc publicznych w zamkniętych przestrzeniach lub gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu.

Epidemiolodzy zwracają również uwagę podjęcie działań eliminujących i penalizujących karami proceder oszustw dotyczących szczepień. Zdaniem ekspertów konieczne jest także zmobilizowanie służb porządkowych do egzekwowania już obowiązujących przepisów dotyczących noszenia masek w publicznych przestrzeniach zamkniętych.

Pod apelem podpisali się wszyscy członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych: prof. dr hab. Robert Flisiak, prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska, prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz, dr med. Agnieszka Czauż-Andrzejuk, dr med. Alicja Kalinowska, prof. dr hab. Michał Garlicki, dr hab. Jerzy Jaroszewicz, prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska, prof. dr hab. Magdalena Marczyńska, dr hab. Anita Olczak, prof. dr hab. Sławomir Pancewicz, prof. dr hab. Anna Piekarska, dr hab. Katarzyna Sikorska, prof. dr hab. Krzysztof Simon i dr hab. Dorota Zarębska-Michaluk.

Dodatkowo apel poparło również sześciu członków Rady Medycznej przy prezesie, którzy nie są członkami Towarzystwa: dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. dr hab. Radosław Owczuk, prof. dr hab. Miłosz Parczewski, prof. dr hab. Krzysztof Pyrć, dr med. Konstanty Szułdrzyński i prof. dr hab. Jacek Wysocki, a także m.in. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, Unia Metropolii Polskich, Komitet Biotechnologii PAN, Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz 44 towarzystwa i stowarzyszenia medyczne.