Insulinooporność zwiększa ryzyko udaru mózgu. Nowe ustalenia

2021-09-27 8:46

Im wyższa insulinooporność, tym wyższe ryzyko udaru - wynika z badań naukowców z Instytutu Karolinska, Uniwersytetu w Göteborgu i Narodowego Rejestru Cukrzycy w Szwecji. Wyniki zaprezentowano w trakcie odbywającego się online dorocznego kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Cukrzycą (EASD).

Insulinooporność a udar
Autor: Getty Images

Insulinooporność to stan, kiedy komórki nie reagują właściwie na insulinę i nie mogą łatwo pobierać glukozy z krwi. Nie jest chorobą, lecz częścią składową zespołu metabolicznego, towarzyszy również cukrzycy typu 2.

Zaprezentowane podczas dorocznego spotkania Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Cukrzycą wyniki badania, które objęło ponad 100 tys. osób z cukrzycą typu 2 dowodzą, że insulinooporność może mieć związek z udarem.

Poradnik zdrowie: insulinooporność

Badanie przeprowadzili naukowcy z Instytutu Karolinska, Uniwersytetu w Göteborgu i Narodowego Rejestru Cukrzycy w Szwecji pod kierownictwem dr. Alexandry Zabali.

Jako miarę insulinooporności wykorzystano wskaźnik utylizacji (dystrybucji) glukozy eGDR, uwzględniający obwód talii pacjenta, wyniki badania hemoglobiny glikowanej oraz wartość ciśnienia krwi. Średnia wieku uczestników badania wynosiła 63 lata, a 44,5 proc. stanowiły kobiety.

Na podstawie dokumentacji medycznej pacjentom obliczono poziom insulinooporności, a następnie obserwowano ich średnio przez 5,6 roku. W tym czasie 4201 osób (4 proc) miało udar. Z analizy, którą przeprowadzili badacze wynikało, że im wyższa była  insulinooporność, tym większe było ryzyko udaru.

Osoby z najniższą insulinoopornością były o 40 proc. mniej narażone na udar, niż osoby z najwyższą insulinoopornością. Okazało się również, że wyższa insulinooporność oznaczała również wyższe ryzyko zgonu po udarze – osoby z najniższą opornością na insulinę były o 28 proc. mniej narażone na śmierć z powodu udaru niż osoby z najwyższą insulinoopornością.

Czy grozi ci udar mózgu?

Pytanie 1 z 7
Czy masz powyżej 55 lat?
Czy grozi ci udar - quiz