Im więcej palisz, tym twoje zdolności poznawcze są gorsze. Nowe badanie

2022-02-10 10:48

Z badań, które zostały zaprezentowane podczas Międzynarodowej Konferencji nt. Udaru Mózgu w Nowym Orleanie wynika, że im więcej palą osoby w wieku 60 lat i starsze, tym uzyskują gorsze wyniki w testach, które oceniają ich zdolności poznawcze.

zbliżenie na popielniczkę
Autor: Getty Images

W badaniach wzięło udział 3244 osoby w wieku 60 lat i więcej. Dane wykorzystano z bazy NHANES prowadzonej przez amerykańskie Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) jeszcze od wczesnych lat 60. XX wieku. Okazało się, że niezależnie od posiadanych chorób współistniejących, które mają wpływ na sprawność umysłową takich jak cukrzyca typu 2 czy nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów wiąże się z gorszymi wynikami podczas testów oceniających zdolności poznawcze.

- Osoba, która pali papierosy regularnie, a poza tym jest całkiem zdrowa - nie ma cukrzycy typu 2 czy nadciśnienia - wciąż jest narażona na to, że będzie mieć mniej sprawny mózg – wskazał jeden z autorów badania Neal S. Parikh z Weill Cornell Medicine w Nowym Jorku.

Z wszystkich uczestników do aktualnego palenia przyznało się 23 proc. U 77 proc. osób badania potwierdziły nadciśnienie tętnicze, a u 24 proc. stwierdzono cukrzycę typu 2. Każdy uczestnik przeszedł testy służące ocenie zdolności poznawczych - przypominanie słów, szybkość przetwarzani informacji, koncentrację uwagi, pamięć krótkotrwałą, płynność mowy. Naukowcy sprawdzili we krwi badanych także poziom kotyniny, czyli metabolitu nikotyny.

Badania wykazały, że wyższy poziom kotyniny związany z paleniem większej liczby papierosów, wiąże się z gorszymi wynikami w testach, które oceniały szybkość przetwarzania informacji, pamięć krótkotrwałą czy koncentrację uwagi. Podobną korelację stwierdzono także u osób cierpiących na choroby współistniejące takie jak cukrzyca typu 2 czy nadciśnienie tętnicze. Zdaniem ekspertów wysoki poziom metabolitu nikotyny nie był związany z istotnymi różnicami w wynikach testów oceniających ogólne zdolności pamięciowe i płynność mowy.

Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że niezależnie od posiadanych schorzeń, palenie ma wystarczająco silny wpływ na zdrowie ludzkiego mózgu, w szczególności na pogorszenie zdolności poznawczych.

Poradnik Zdrowie: nadciśnienie

Rose Marie Robertson z Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association), która komentowała badanie, zaznaczyła, że ze względu na zastosowaną metodologię, analizy nie dowodzą, że palenie jest przyczyną pogorszenia zdolności poznawczych, jednak podkreśliła, że istnieje korelacja pomiędzy spadkiem zdolności intelektualnych a paleniem papierosów.

- Badanie to wspiera stanowisko American Heart Association, że palenie stanowi duże zagrożenie dla zdrowia, że skuteczne poradnictwo i terapie pomocne w rzucaniu palenia powinny być dostępne dla wszystkich oraz że zaprzestanie palenia powinno być pilnym priorytetem dla palaczy w każdym wieku. Nigdy nie jest za późno by rzucić – zaapelowała Robertson.