Ci lekarze nie wystawią recept na darmowe leki. Którzy pacjenci muszą zapłacić?

2023-09-25 11:05

Temat bezpłatnych leków co rusz budzi nowe problemy. W ostatnim czasie dochodziło nawet do składania skarg kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich, w związku z nieścisłościami w przepisach. Obecnie zauważono jeszcze jedno utrudnienie: nie każdy specjalista może wystawić receptę na darmowe preparaty.

Ci lekarze nie wystawią recept na darmowe leki. Którzy pacjenci muszą zapłacić?
Autor: Fot. Getty Images

Przypominamy, że od 1 września weszły w życie nowe przepisy poszerzające grupę pacjentów uprawnionych do sięgania po darmowe leki. Mowa o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia oraz seniorach po ukończeniu 65 lat. Niestety okazuje się, że duża część specjalistów nie ma uprawnień do wystawiania recept opiewających na refundowane leki. 

W. KRASKA: UKRÓCIMY DZIAŁANIE RECEPTOMATÓW

Kto nie może wystawić recepty na darmowe leki? Zaskakujące regulacje prawne

Pacjent, który dostał jasny komunikat, że obecna lista refundowanych preparatów zawiera używany wcześniej lek, nie myśli o tym, czy faktycznie go otrzyma, czy też nie. Idąc do lekarza zakłada, że nowe przepisy uprawniają go do skorzystania z bezpłatnego leczenia, o ile spełnia określone wymagania.

Okazuje się jednak, że nie każdy specjalista ma możliwość wypisać receptę z kodem “S” lub “DZ” uprawniającym do otrzymania w aptece refundowanych leków. Jak informuje portal “Prawo.pl”, lekarze skarżą się na nowy system.

Tym razem nie chodzi tylko o opisane przez nas niedawno gabinety prywatne, które nie mają uprawnień do wydania recept na darmowe leki. Problem pojawia się między innymi w Centrach Zdrowia Psychicznego powołanych przez resort zdrowia.

Lekarka rezydentka psychiatrii, Anna Bazydło, podkreśliła, że osoby zgłaszające się do tego typu placówek i otrzymujący receptę, muszą zapłacić za leki. To nie koniec problemu. Na bezpłatne preparaty lecznicze nie mogą liczyć również pacjenci opuszczający szpitale psychiatryczne.

Którzy pacjenci nie dostaną recepty ze specjalnym kodem? 

Na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia zamieszczono informacje dotyczące tego, kto może wystawić receptę na darmowe leki dla dzieci, młodzieży i seniorów. Lista podmiotów jest dość ograniczona i wygląda następująco:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ma umowę z NFZ,
  • lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) lub lekarz po zakończonym leczeniu szpitalnym – po spełnieniu dodatkowych warunków,
  • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept, która ma umowę z NFZ,
  • lekarz dowolnej specjalności (który ma prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania) – dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej – do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.

Zatem jak łatwo zauważyć, nie wymieniono tutaj wielu miejsc, gdzie pacjenci udają się po pomoc medyczną. Jak informuje wspomniany portal, ministerstwo przyznało, że recepty opatrzone specjalnym kodem nie mogą być wystawione przez wszystkie placówki. 

Recept na darmowe leki nie wypiszą również lekarze opieki paliatywnej i hospicyjnej, czy lekarze realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

W takich wypadkach pacjenci mogą liczyć wyłącznie na zrealizowanie recept ze zniżką wynikającą z przepisów prawa, a nie z całkowitą refundacją kosztów.