Bezsenność często prowadzi do depresji. Czy trening snu może pomóc?

2021-11-25 12:03

Wyniki badania przeprowadzonego przez naukowców ze Stanów Zjednoczonych mogą przyczynić się do zapobiegania depresji u osób starszych, którzy borykają się z problemem bezsenności.

bezsenność u osób starszych
Autor: Getty Images

Eksperci szacują, że bezsenność, która dwukrotnie zwiększa ryzyko poważnej depresji, występuje u prawie 50 proc. osób w wieku 60 lat i starszych. Często w leczeniu zaburzeń snu wykorzystuje się farmakologię, ale leki zapewniają jedynie tymczasową poprawę, a z drugiej strony niosą ze sobą wiele efektów ubocznych.

Oprócz leków stosuje się także inne metody leczenia bezsenności m.in. niefarmakologiczną terapię poznawczą, czyli terapię behawioralną bezsenności (CBT-I). Naukowcy z David Geffen School of Medicine na Uniwersytecie Kalifornijskim postanowili sprawdzić, czy leczenie bezsenności zapobiega depresji u starszych dorosłych, którzy nie cierpią na to zaburzenie.

Poradnik Zdrowie: bezsenność - co zrobić, aby zasnąć?

W tym celu zbadali dwa aspekty. Z jednej strony leczenie bezsenności za pomocą poznawczo-behawioralnej terapii (CBT-I), a z drugiej aktywną terapią edukacyjną podczas snu (SET). W badaniu wzięło udział 291 dorosłych w wieku 60 lat i starszych, którzy cierpią na zaburzenia związane ze snem. Ochotnicy zostali losowo przydzielonych do jednej z grup.

Poznawczo-behawioralna terapia bezsenności to połączenie terapii poznawczej, kontroli bodźców, ograniczenia snu, relaksacji i higienie snu. Ten rodzaj leczenia jest zalecany jako terapia pierwszego rzutu w przypadku bezsenności. Terapia SET łączy w sobie 5 elementów: biologie snu, higienę snu, biologię stresu i jego wpływu na sen oraz charakterystykę zdrowego snu.

Naukowcom udało się ustalić, że dwumiesięczna terapia poznawczo-behawioralna bezsenności poskutkowała zmniejszeniem ryzyka wystąpienie nawracającej depresji w ciągu 3 lat obserwacji w porównaniu do grupy kontrolnej stosującej terapię edukacji snu.

Eksperci ustalili także, że incydent lub nawrót dużej depresji wystąpił u 19 ochotników w grupie CBT-I i u 35 uczestników w grupie SET.

Stosowanie terapii CBT-I zapobiegło incydentom i nawrotom dużej depresji o ponad 50 proc. w porównaniu z aktywnym treningiem SET. Co wskazuje, że leczenie osób starszych cierpiących na zaburzenia bezsenności za pomocą terapii behawioralnej, przynosi ogólne korzyści w zapobieganiu wydarzeniom i nawrotom charakterystycznych dla dużej depresji.

Autorzy badania podkreślają, że leczenie bezsenności oparte na CBT-I może wpłynąć na przyspieszenie wysiłków związanych ze zdrowiem publicznym w zakresie leczenia bezsenności, ale także zapobiegania depresji we wrażliwej populacji osób starszych.