Będzie dodatek do emerytury dla krwiodawców? To może przyciągnąć chętnych

2024-03-05 13:54

Temat krwiodawców w ostatnim czasie wraca niczym boomerang. Co rusz pojawiają się nowe pomysły polegające na dodatkowej gratyfikacji. Zdaniem niektórych zmiana zasad pozwoli przyciągnąć więcej chętnych i wypełni zapotrzebowanie na każdą grupę krwi. Ty razem chodzi o dodatek emerytalny.

Będzie dodatek do emerytury dla krwiodawców? To może przyciągnąć chętnych
Autor: Getty Images Będzie dodatek do emerytury dla krwiodawców? To może przyciągnąć chętnych

Okazuje się, że pomysł dodatku emerytalnego dla krwiodawców to temat, który był już poruszany w 2023 roku. Wówczas część posłów Prawa i Sprawiedliwości wyszło z inicjatywą, by do świadczenia emerytalnego dołożyć 200 złotych mężczyznom, którzy oddali 60 l krwi lub jej składników oraz kobietom, które przekazały 40 litrów. Pomysł ostatecznie budził wątpliwości i nie został wprowadzony w życie. Jak będzie tym razem?

Kurczą się zapasy krwi w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa. Jest apel do dawców o oddawanie krwi, do ozdrowieńców- osocza.

Wyższa emerytura dla krwiodawców? Ministerstwo Zdrowia komentuje

Choć oddawanie krwi jest zupełnie dobrowolnym gestem, to osoby, które ostatecznie decydują się pomóc, chcieliby nieco zmienić dotychczasowe zasady. Chodzi o ustanowione przywileje i ich rodzaj. Jakiś czas temu pojawił się pomysł, by pod pewnymi warunkami krwiodawcy dostawali 300 złotych gratyfikacji finansowej. Jednak Ministerstwo Zdrowia odrzuciło petycję. 

Dziś wraca temat dodatków emerytalnych, ale rozwiązanie miało dotyczyć wyłącznie Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Tego rodzaju tytuł nadawany jest po oddaniu co najmniej 20 l krwi lub równowartości jej składników (dotyczy mężczyzn i kobiet). 

Do propozycji odniosło się Ministerstwo Zdrowia, przesyłając oficjalną odpowiedź 26 lutego 2024 roku. Z treści dokumentu wynika, że ewentualna decyzja o zmianie lub rozszerzeniu uprawnień musi być podejmowana na podstawie przepisów prawa krajowego oraz europejskiego. 

Stąd biorąc pod uwagę dobrowolność i honorowy wydźwięk gestu, jakim jest oddawanie krwi, gratyfikacja finansowa jest nieadekwatna i sprzeczna z ideą tego rodzaju pomocy. 

- Oddawanie krwi, osocza lub innych składników krwi jest uważane za dobrowolne i nieodpłatne, jeżeli jest dokonywane przez osobę z jej własnej woli i nie daje podstaw do jakiejkolwiek zapłaty w formie pieniężnej lub w jakiejkolwiek równoważnej postaci. Wyłącza to również przyznanie wynagrodzenia w formie wypoczynku, który wykracza poza czas odpowiednio konieczny do oddania krwi i dojazdu. Drobne dowody uznania, napoje i zwrot kosztów podróży są zgodne z pojęciem dobrowolnego i nieodpłatnego oddawania krwi - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Resort powołał się także na stanowisko Komitetu Sterującego ds. Transfuzji Krwi, działającego w ramach Rady Europy, podczas którego dyskutowana była definicja finansowej korzyści wynikającej z oddawania krwi. 

Jak wskazuje wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny, rozpatrując pomysł o dodatku do emerytury za oddawanie krwi, chociażby w kontekście Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowania biologii i medycyny z dnia 19 listopada 1996 r. rekompensata nigdy nie powinna wiązać się z donacją, w tym jej końcowym celem lub jakością tego, co zostało oddane. 

- Wprowadzenie finansowego dodatku dla emerytowanych Honorowych Dawców Krwi wykracza poza ideę honorowego, dobrowolnego i nieodpłatnego dawstwa krwi, gdyż w sposób bezpośredni skutkuje przyznaniem gratyfikacji finansowej - podsumowuje Wojciech Konieczny.

Dodatek do emerytury dla krwiodawców? Nic z tego, ale są inne przywileje

Jednym słowem pieniędzy za oddawanie krwi nie będzie. Wiceminister zdrowia wskazał, że Honorowi Dawcy Krwi mogą liczyć na inne przywileje określone przepisami. Pod wpisem jednak nie brakowało krytycznych komentarzy. 

Jeden z internautów zauważył, że resort zdrowia wymienia przywileje dotyczące Honorowych Dawców Krwi, natomiast pomysł dodatku to emerytury odnosił się do grupy Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Stąd zdaniem autora komentarza, odpowiedź wystosowana przez ministerstwo nie jest zgodna z tematem, bo nawiązuje do wszystkich czynnych krwiodawców.

Przypominamy zatem na jakie dodatkowe przywileje przysługują Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi:

Tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” upoważnia:

  • osoby ubezpieczone do otrzymania bezpłatnych leków umieszczonych w wykazie leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu oraz leków, które zasłużony dawca może stosować w związku z oddawaniem krwi (wg listy ogłaszanej przez Ministra Zdrowia);
  • do korzystania ze świadczeń ZOZ i aptek poza kolejnością;
  • zniżek w komunikacji miejskiej ustalanych przez dane miasto.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki