USG wątroby – wskazania i przebieg. Co wykrywa USG wątroby?

2017-10-03 11:10

USG wątroby jest integralną częścią badania jamy brzusznej, które obejmuje nie tylko samą wątrobę, lecz także pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe. Jakie są wskazania do przeprowadzenia USG wątroby? Jak się przygotować do badania? Jak przebiega badanie? Co wykrywa USG wątroby?

USG wątroby – wskazania i przebieg. Co wykrywa USG wątroby?
Autor: thinkstockphotos.com USG wątroby – wskazania i przebieg. Co wykrywa USG wątroby?

Spis treści

  1. USG wątroby - techniki ultrasonograficzne i wskazania do badania
  2. USG wątroby - jak się przygotować do badania?
  3. USG wątroby - przebieg badania
  4. USG wątroby - wyniki badania

USG wątroby to badanie ultrasonograficzne wątroby, a także pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. W niektórych jednostkach chorobowych USG wątroby pozwala na ustalenie ostatecznego rozpoznania, np. w kamicy pęcherzyka żółciowego oraz w ostrym zapaleniu pęcherzyka żółciowego. Poza tym ultrasonografia wykorzystywana jest w diagnostyce przyczyn żółtaczki, w diagnostyce marskości wątroby, nadciśnienia wrotnego i stłuszczenia miąższu wątroby.

USG wątroby - techniki ultrasonograficzne i wskazania do badania

Badanie USG wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych wykonuje się przy podejrzeniu, monitorowaniu lub zaostrzeniu marskości wątroby, przy zapaleniu wątroby, w diagnostyce żółtaczki, u osób z podejrzeniem kamicy pęcherzyka żółciowego, stanu zapalnego pęcherzyka żółciowego, przy podejrzeniu kamicy przewodowej, w poszukiwaniu ognisk przerzutowych u osób z rozpoznaną chorobą nowotworową i w innych stanach jako integralna część badania usg jamy brzusznej podczas diagnostyki w trybie planowym oraz ostrodyżurowym.

W podstawowym badaniu USG wątroby wykorzystuje się klasyczne obrazowanie w skali szarości (B-mode), naczyniowe opcje dopplerowskie (opcje Color Doppler, Power Doppler oraz Doppler Spektralny) oraz inne opcje pozwalające na zmniejszenie ilości artefaktów i poprawę kontrastu uzyskiwanych obrazów np. obrazowanie harmoniczne, obrazowanie złożone przestrzennie.

Poza tym istnieją nowe techniki wykorzystywane w diagnostyce zmian ogniskowych w wątrobie:

  • ultrasonograficzne środki kontrastujące
  • elastografia wykorzystywana do oceny stopnia zwłóknienia miąższu

USG wątroby z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących

Do badań z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących używa się ultrasonografów wysokiej klasy. Stosowany jest kontrast podawany dożylnie, podobnie jak w innych technikach obrazowych, takich jak tomografia komputerowa czy rezonans. Jednak kontrast ten składa się mikropęcherzyków gazu otoczonych pojedynczą błoną fosfolipidową, dlatego jest bezpieczniejszy, nie obciąża on układu moczowego, w związku z czym nie ma przeciwwskazań do jego stosowania u osób z niewydolnością nerek. Wśród zgłaszanych działań niepożądanych zdarzają się okazjonalnie ból głowy, reakcja w miejscu podania i nudności.

Badanie to w sposób istotny poprawia wyniki czułości i swoistości klasycznej ultrasonografii w odniesieniu do diagnostyki różnicowej zmian ogniskowych w wątrobie, które osiągają zbliżone wartości w porównaniu z tomografią komputerową (TK), czy rezonansem magnetycznym (MR).

Wskazaniem do wykonania tego badania jest obecność zmiany ogniskowej w wątrobie, niebędącą typową prostą torbielą - zmiany dosyć często znajdywanej (dotyczy ok. 2,5 proc. osób badanych). Również w przypadku litej zmiany ogniskowej o morfologii USG, jak dla naczyniaka o średnicy maksymalnej poniżej 3 cm u pacjenta bez wywiadu w kierunku choroby nowotworowej, można zalecić kontrolne badanie USG za 3-6 miesiące celem oceny dynamiki zmian. W przeciwnym razie wymagane jest poszerzenie diagnostyki.

Elastografia

Aktualnie do oceny spoistości miąższu wątroby wykorzystuje się elastografię tranzientową (transient elastography – TE, aparat FibroScan) badającą szybkość rozchodzenia się fali mechanicznej, wywoływanej przez wibracyjną głowicę. Jest to urządzenie dedykowane wyłącznie do badania wątroby. Informacje z takiego badania przedstawione są w aparacie w prezentacji M – (Motion – prezentacja jednowymiarowa), a ostateczny wynik wyrażany jako wartość modułu Younga w kPa.

Poza tym w klasycznych aparatach USG niektórych firm, do oceny stopnia spoistości miąższu wątroby została zaimplementowana elastografia fali poprzecznej SWE (Shear Wave Elastography), powstającej  prostopadle w stosunku do kierunku rozchodzenia się wiązki ultradźwiękowej wysyłanej z czoła głowicy. Uzyskiwane wyniki można przedstawić w formie dwuwymiarowego, barwnego obrazu tzw. elastogramu, w którym to kolory (kolory czerwony, zielony, niebieski) odpowiadają odkształceniu, bądź w postaci wymiernej jako wartości prędkości rozchodzenia się fali poprzecznej, bądź poprzez wartość modułu Younga, wyrażonych odpowiednio w m/s i kPa.

Wśród wskazań do wykonania badania elastografii wątroby wyróżnia się:

USG wątroby - jak się przygotować do badania?

Do badania pacjent powinien przygotować się tak samo, jak do badania jamy brzusznej, dopplerowskiego aorty i tętnic biodrowych, dopplerowskiego tętnic nerkowych, dopplerowskiego tętnic trzewnych, czyli:

  • powinien być na czczo. Jeżeli badanie jest po południu, to nie powinien jeść ani pić ok. 6-8 godzin przed badaniem
  • nie powinien palić papierosów, żuć gumy lub np. cukierka w dniu badania
  • powinien utrzymywać odpowiednią dietę przez 2 dni przed badaniem, tj. bez wzdymających pokarmów, np. kapusty, grochu, fasoli, jabłek, winogron i innych owoców pestkowych, ani napojów gazowanych. Można dodatkowo podać środki odgazowujące, np. Espumisan, 3 dni przed dniem badania (3x dziennie po 2 tabl.). W dniu badania tabletek już nie należy przyjmować. Nie dotyczy to sytuacji, gdy badanie wykonywane jest w trybie ostro dyżurowym. Wówczas badanie wykonywane jest bez przygotowania
  • ważna jest także regulacja wypróżnień

USG wątroby - przebieg badania

Badanie USG wątroby typowo powinno rozpocząć badanie podmiotowe, czyli wywiad z pacjentem, który płynnie może być kontynuowany podczas zasadniczej części badania. Istotna jest informacja odnośnie poprzednich badań obrazowych: TK, MR, w tym również USG jamy brzusznej. Jeśli tak, to z jakiego powodu (czy tego samego, co teraz, czy innego - jakiego?) oraz czy są dostępne wyniki poprzednich badań celem porównania dynamiki zmian – w szczególności jeśli badanie dotyczy kontroli zmian ogniskowych.

Technicznie badanie ultrasonograficzne wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych wykonuje się w ułożeniu na plecach, na lewym boku (na biodrze) oraz w pozycji skośnej (na biodrze z ciałem zwróconym pod kątem około 45 stopni do powierzchni kozetki). Badanie wykonuje się standardowo spod prawego łuku żebrowego oraz z dostępu międzyżebrowego, uzyskując szereg przekrojów podłużnych, poprzecznych oraz skośnych. W trakcie badania wykonuje się szereg pomiarów samej wątroby oraz struktur wewnątrzwątrobowych (dróg żółciowych wewnątrz- i zewnątrzwątrobowych, pęcherzyka żółciowego, żyły wrotnej, żył wątrobowych, żyły głównej dolnej) celem oznaczenia ich wielkości oraz mierzone są parametry przepływu w żyle wrotnej i tętnicy wątrobowej. Poza tym ocenia się kształt wątroby, jej zarys oraz echogeniczność i jednorodność miąższu.

USG wątroby - wyniki badania

Badanie powinno być zakończone opisem z wnioskami zaznaczonymi w tekście lub na jego końcu. Uzyskane obrazy powinny być interpretowane w oparciu o badanie podmiotowe (wywiad), przedmiotowe (palpacyjne, w trakcie badania niekiedy wykonuje się również celowy ucisk głowicą). W przypadku badań kontrolnych ważna jest ocena dynamiki zmian w oparciu o przedstawione poprzednie wyniki opatrzone zdjęciami. We wnioskach powinny się znaleźć zalecenia co do dalszego postępowania – badania kontrolnego USG, weryfikacji w innych technikach obrazowych TK/MR czy konsultacji z lekarzem rodzinnym lub specjalistą.

Warto wiedzieć

USG wątroby - wady i zalety

Niewątpliwą zaletą badania jest jego bezpieczeństwo zarówno dla osoby badanej, jak i badającej. Również zaletą jest możliwość przeprowadzenia badania podmiotowego przed i/lub w trakcie badania. Zaletą jest też możliwość doboru dowolnej ilości przekrojów oraz korzystania z innych standardowych opcji, jakie są w aparacie – chociażby opcji dopplerowskich.

Jakie są wady USG wątroby? Dokładność tego badania zależy od doświadczenia operatora, jakości samego aparatu, ale także od warunków badania. Poza tym przezierność tkanek miękkich powłok jamy brzusznej także ma istotny wpływ na dokładność badania. Osoby otyłe z reguły, ale nie zawsze, bada się gorzej niż osoby szczupłe. Obrzęk tkanek miękkich, który nie jest jednoznaczny z otyłością, w równym, jak nie w większym stopniu, wpływa negatywnie na widoczność narządów w jamie brzusznej, w tym wątroby, i ogranicza dokładność badania, np. przy niewydolności nerek, serca i w innych chorobach układowych.