Jak udzielić pierwszej pomocy osobie z rozrusznikiem serca lub kardiowerterem-defibrylatorem?

2013-09-11 15:04

Udzielenie pierwszej pomocy, która ma wszczepiony stymulator (sztuczny rozrusznik) serca lub kardiowerter-defibrylator, może uratować jej życie! Jak rozpoznać taką osobę? Powinna mieć na nadgarstku zieloną lub niebieską bransoletkę z informacją o rozruszniku albo defibrylatorze. Sprawdź, jak udzielić pierwszej pomocy osobie z urządzeniem kardiologicznym, która straciła przytomność lub zasłabła.

Jak udzielić pierwszej pomocy osobie z rozrusznikiem serca lub kardiowerterem-defibrylatorem?
Autor: www.dobre-serce.pl Osoba z wszczepionym stymulatorem serca powinna mieć na ręce zieloną bransoletkę, a z kardiowerterem-defibrylatorem - niebieską.

1. Sprawdź, czy osoba nieprzytomna ma zieloną lub niebieską bransoletkę i zadzwoń pod numer 999 albo 112.

Kiedy zobaczysz nieprzytomną osobę na ulicy, a na jej ręku niebieską bransoletkę z napisem “Mam kardiowerter-defibrylator” lub zieloną „Mam stymulator serca”, natychmiast zadzwoń na pogotowie ratunkowe (999) lub numer alarmowy (112) i przekaż informacje, że pomocy potrzebuje pacjent z implantem kardiologicznym, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami dyspozytora.

Jeśli widzisz osobę z opisaną wyżej bransoletką, która siedzi na ławce, jest przytomna, ale widać, że źle się czuje - zaoferuj jej swoją pomoc. Zapytaj, co jej dolega, a w przypadku takich objawów jak bóle w klatce piersiowej, zawroty głowy czy uczucie zbyt wolnej lub nierównej pracy serca koniecznie wezwij pogotowie.

UWAGA. Osoby z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem mogą czasem doświadczać wyładowań urządzenia, objawiających się konwulsjami; pacjent po pojedynczym wyładowaniu zwykle nie wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej, ale sytuacja, w której wyładowania powtarzają się raz za razem, powinna być jak najszybciej oceniona przez wykwalifikowany personel medyczny. Wezwanie pogotowia ratunkowego w tym przypadku może uratować tej osobie życie.

2. Uciskając klatkę piersiową, nie bój się, że uszkodzisz rozrusznik serca / kardiowerter-defibrylator

Uciśnięcia klatki piersiowej są najważniejszym elementem zabiegów reanimacyjnych i dlatego nie powinny być powodem wątpliwości, czy przy okazji nie uszkodzimy wszczepionego rozrusznika serca lub kardiowertera, tym bardziej że nie ma takiego ryzyka. Zatem z punktu widzenia resuscytacji nie ma znaczenia, czy osoba nieprzytomna ma wszczepiony stymulator lub kardiowerter-defibrylator i reanimacja tych pacjentów powinna wyglądać tak samo jak u osób bez implantu kardiologicznego.

3. Podczas reanimacji możesz poczuć lekkie, niegroźne mrowienie skóry

Może się jednak zdarzyć, że podczas akcji resuscytacyjnej kardiowerter-defibrylator dostarczy wyładowanie. Dla osoby ratującej fakt ten nie jest groźny, ale może być powodem uczucia nieprzyjemnego "mrowienia" skóry. Można się przed tym uchronić zakładając gumowe/silikonowe rękawiczki.

4. Reanimacja zewnętrznym defibrylatorem - ważne różnice

Osoby z implantem kardiologicznym mogą być również reanimowane przy użyciu zewnętrznych defibrylatorów. Dotyczy to także urządzeń automatycznych (AED), które są coraz powszechniej spotykane na lotniskach, w sklepach czy urzędach, a udostępnione do użytku osobom bez przeszkolenia medycznego.

Jednak w przypadku pacjentów z wszczepionym urządzeniem należy zwrócić uwagę na istotne różnice w postępowaniu.

Pierwsza z nich, bardzo ważna zasada, dotyczy umiejscowienia elektrod defibrylujących AED. Jedna z nich powinna być umieszczona w górnej, prawej części klatki piersiowej. Ważne jest, aby upewnić się, czy w zalecanej okolicy nie znajduje się implant, gdyż elektroda AED nie powinna być umieszczona w jego bezpośrednim sąsiedztwie, ponieważ może uszkodzić wszczepione urządzenie.

Druga różnica dotyczy pacjentów z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem. Gdy kardiowerter-defibrylator dostarczy wyładowanie, mięśnie gwałtownie się kurczą, a ciałem pacjenta wstrząsa konwulsja. Jeśli podczas przygotowań do defibrylacji zewnętrznej zauważymy podobny objaw, warto poczekać od 30 do 60 sekund. Jeśli w tym czasie osoba poszkodowana nie odzyska przytomności i/lub urządzenie nie powtórzy interwencji, można przeprowadzić defibrylację zewnętrzną.

Ważne

Osoby z implantami kardiologicznymi a kontrola w bramce magnetycznej na lotnisku

Na lotnisku, jeśli jesteś pracownikiem kontroli i pasażer zgłosi Ci, że ma wszczepiony implant kardiologiczny, albo zobaczysz niebieską lub zieloną bransoletkę na jego ręku, poproś, aby płynnie przeszedł przez bramkę. Używanie do kontroli wykrywacza metalu nie jest zalecane, a używanie detektora z przodu lub z tyłu implantu jest zabronione. Najlepiej dokonywać kontroli ręcznie, bez wykrywacza metalu. 7. W innych instytucjach, gdzie są bramki magnetyczne należy postępować tak samo, jak w przypadku kontroli na lotnisku.

W sklepie, kiedy przechodzi osoba z niebieską lub zieloną silikonową bransoletką i włącza się alarm, a ty jesteś pracownikiem ochrony, nie traktuj jej z niechęcią jak złodzieja. Poproś o pokazanie karty implantu i jeśli zachodzi potrzeba dokonaj dodatkowej kontroli, ale bez wykrywacza metali. Nie narażaj też pacjenta na przebywanie w środowisku pola magnetycznego, gdyż może mieć ono wpływ na pracę urządzenia i spowodować negatywne konsekwencje zdrowotne dla pacjenta.

Materiał powstał w ramach akcji "Okaż serce niebieskiej bransoletce". Więcej informacji na stronie www.dobre-serce.pl.