Drugi przypadek ospy małpiej w USA. Co trzeba o niej wiedzieć?

2021-11-23 14:43

Ospa małpia to rzadka choroba, której objawy początkowo przypominają grypę. Na jej skutek może także wystąpić obrzęk węzłów chłonnych, a następnie pojawia się wysypka obejmująca twarz i ciało. Właśnie wykryto drugi przypadek tej choroby u mieszkańca Maryland, który niedawno wrócił z podróży do Nigerii.

ospa małpia
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Ospa małpia - co należy wiedzieć?
  2. Epidemia małpiej ospy
  3. Jak wygląda leczenie małpiej ospy?

Ospa małpia - co należy wiedzieć?

Ospa małpia należy do tej samej rodziny wirusów, co ospa prawdziwa i choć zazwyczaj prowadzi do łagodniejszej infekcji, wirus może rozprzestrzeniać się między ludźmi drogą kropelkową oraz na skutek bezpośredniego kontaktu np. z płynami ustrojowymi małpy czy skażonymi materiałami, jak ubrania lub pościel.

Według Maryland Department of Health (MDH), większość infekcji małpiej ospy może trwać od 2. do 4. tygodni. Osoby, które były narażone na bezpośredni kontakt z tą odmianą ospy mają być monitorowane pod kątem oznak infekcji przez około 3 tygodnie po ekspozycji.

CDC prosi świadczeniodawców opieki zdrowotnej w USA o zachowanie czujności na objawy podobne do wirusa ospy, szczególnie wśród podróżnych powracających z Nigerii. Ze względu na zagrożenia dla zdrowia związane z pojedynczym przypadkiem małpiej ospy, klinicyści powinni natychmiast zgłaszać podejrzane przypadki stanowym lub lokalnym władzom zdrowia publicznego, niezależnie od tego, czy badają również inne potencjalne diagnozy.

Poradnik Zdrowie: odporność

CDC poinformowało, że podjęte zostały działania mające na celu zidentyfikowanie wszystkich osób, które mogły mieć kontakt z zarażonym mężczyzną.

Infekcje ospy małpiej wśród ludzi są rzadkością i występują głównie w krajach Afryki Środkowej i Zachodniej, praktycznie nie zdarzają się poza Afryką.

Epidemia małpiej ospy

Ostatnia epidemia tej odmiany ospy w USA miała miejsce w 2003 roku. Zanim wirus zaatakował ludzi, wywołał infekcje u zwierząt. Według CDC, był to pierwszy przypadek wystąpienia małpiej ospy u ludzi poza Afryką. Droga zakażenia między ludźmi wygląda podobnie, jak w przypadku COVID-19.

Wirus małpiej ospy został odkryty w 1958 roku, kiedy chorować zaczęły małpy przetrzymywane w ośrodku dla zwierząt w Kopenhadze.

Pierwszy przypadek tej choroby u człowieka został odnotowany dopiero w 1970 roku. 

Jak wygląda leczenie małpiej ospy?

Jak dotąd nie udało się opracować jednolitej metody leczenia tej choroby. Co więcej, osoby z ospą małpią są narażone na poważne powikłania, jak zapalenie płuc, posocznica i zakażenie rogówki prowadzące do ślepoty.

Choć szczepionka przeciw ospie prawdziwej prawdopodobnie zapewnia skuteczną ochronę przed zakażeniem ospą małpią wśród ludzi, to nie jest ona obecnie niedostępna dla ogółu społeczeństwa.