Przywileje dawców szpiku

2019-04-23 15:20

Większość osób wie, że honorowi krwiodawcy otrzymują uprawnienia, będące podziękowaniem za ich bezinteresowną pomoc. A jak to jest z Dawcami szpiku, którzy oddali krwiotwórcze komórki macierzyste dla chorego na nowotwór krwi? Im również przysługują przywileje!

Przywileje dawców szpiku
Autor: Getty images Dawstwo szpiku ratuje życie

Spis treści

  1. Opieka medyczna – bez kolejki
  2. Bezpłatne leki
  3. Komunikacja miejska bez biletu
  4. Zwrot kosztów związanych z procedurą pobrania

Jeśli dawca oddał szpik lub komórki macierzyste, to przysługują mu przywileje, które zapisane są w polskim prawie. Każdy dawca otrzymuje legitymację i odznakę Dawcy Przeszczepu, wręczaną w ośrodku pobierającym. Pośród dawców są osoby, które oddały szpik lub inne regenerujące się komórki i tkanki co najmniej 2 razy, stając się tym samym Zasłużonymi Dawcami Przeszczepu. Legitymacja i odznaka Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wydawana jest przez Ministerstwo Zdrowia i wręczana raz w roku podczas uroczystego spotkania.

Opieka medyczna – bez kolejki

Zarówno Dawcy Przeszczepu, jak i Zasłużonemu Dawcy Przeszczepu przysługuje prawo do korzystania - poza kolejnością - z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, do której należą: porady specjalistyczne, badania diagnostyczne, procedury zabiegowe ambulatoryjne, a także inne świadczenia - np. rehabilitacja (Ustawa z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Oznacza to, że Dawca Przeszczepu i Zasłużony Dawca Przeszczepu zostają przyjęci poza kolejnością, wynikającą z listy oczekujących. Świadczenie lekarskie zazwyczaj udzielane jest w dniu, w którym Dawca zgłosi po pomoc lub wyznaczane na inny termin – w tym przypadku Dawca również zostanie przyjęty poza kolejnością. Ważne jest to, że świadczenie zdrowotne nie może być udzielone później, niż w przeciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia.

Bezpłatne leki

Zasłużony Dawca Przeszczepu ma również prawo do bezpłatnego (do wysokości limitu finansowania, zapisanego w ustawie) zaopatrywania się w leki, objęte wykazem leków refundowanych oraz wykazem leków, które można stosować w związku z oddawaniem krwi tj.: preparaty witaminowe, kwasu foliowego i żelaza (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy, posiadającego tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu, Dz. U. Nr 23, poz. 119). Dokumentem, uprawniającym do korzystania z tych przywilejów, jest recepta i legitymacja Zasłużonego Dawcy Przeszczepu. Na stronie http://bil.aptek.pl/servlet/pacjent/fupraw Dawca może wyszukać lek oraz wysokość jego refundacji (art. 6 ust. 2 ustawy z dn. 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych).

Komunikacja miejska bez biletu

Poruszając się komunikacją miejską w danym mieście, Dawcy szpiku powinni sprawdzić, czy będą potrzebować biletu, ponieważ w wielu miejscowościach w Polsce mają prawo jeździć za darmo! Dawcy Przeszczepu mają możliwość bezpłatnych przejazdów w Białymstoku, Tarnobrzegu, Zielonej Górze, Wrocławiu, a w Słupsku bilet roczny dla Dawcy Przeszczepu wynosi 50 zł.Zasłużeni Dawcy Przeszczepu mogą korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie w: Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Białej Podlaskiej, Poznaniu, Elblągu, Rzeszowie oraz Wrocławiu. Uprawnienia, dotyczące korzystania z nieodpłatnych przejazdów, opisane są zawsze w oddzielnych regulaminach przewoźników, dlatego warto, żeby Dawcy szpiku zaglądali do tego dokumentu. Aby korzystać z darmowych przejazdów, należy przedstawić dokument, potwierdzający uprawnienia (Legitymację Dawcy Przeszczepu lub Legitymację Zasłużonego Dawcy Przeszczepu) oraz inny dokument, potwierdzający tożsamość Dawcy.

Zwrot kosztów związanych z procedurą pobrania

Warto dodać, że wszelkie koszty, związane z procedurą pobrania szpiku lub krwiotwórczych komórek macierzystych pokrywa Fundacja DKMS, tj.: koszty wyżywienia, zakwaterowania oraz przejazdu na badania wstępne i pobranie. Takie same warunki dotyczą osób, które zgodziły się wziąć udział w procedurze, ale z różnych powodów nie zostały zakwalifikowane do pobrania.Dzień pobrania to moment szczególny dla każdego Dawcy, dlatego może on zabrać ze sobą osobę towarzyszącą - koszt przejazdu oraz pobyt w hotelu dla niej pokrywa Fundacja DKMS.

Źródło: materiały prasowe Fundacji DKMS.