7 minut zamiast uciążliwej chemii. Zastrzyk przeciwnowotworowy dostępny dla pierwszych pacjentów

2023-08-30 11:34

Immunoterapia okazała się metodą niezwykle skuteczną w leczeniu wielu typów raka, także wtedy, gdy nowotwór jest oporny na inne terapie lub zaawansowany. W tej dziedzinie wciąż dokonywane są przełomowe odkrycia i wprowadzane nowe leki. Teraz Brytyjczycy mogą skorzystać z nowej metody leczenia – podskórnego zastrzyku przeciwnowotworowego, co znacząco skraca czas podawania leku.

7 minut zamiast uciążliwej chemii. Immunoterapeutyczny zastrzyk przeciwnowotworowy dostępny dla pierwszych pacjentów
Autor: GettyImages

Niby 7 minut zamiast 30 to niewielka różnica, ale zdaniem prof. prof. Petera Johnsona, krajowego dyrektora NHS England ds. nowotworów, ma znaczenie dla jakości życia pacjentów onkologicznych, a to jest kluczowe w ich leczeniu. Setki pacjentów będą mogły spędzić mniej czasu w szpitalu, co zwolni też cenny czas na oddziałach chemioterapii.

Badaj się i lecz - Choroby płuc

Atezolizumab – co to za lek

Atelizumab (znany pod nazwą handlową Tecentriq) to jeden z preparatów immunoterapeutycznych, stosowanych w leczeniu nowotworów.

Jego działanie polega przede wszystkim na wzmacnianiu układu odpornościowego pacjenta tak, by sam wyszukiwał i niszczył komórki nowotworowe. Początkowo preparat był stosowany w leczeniu niedrobnonabłonkowego raka płuca, nowotworu szczególnie opornego na leczenie.

Skuteczność i bezpieczeństwo atelizumabu potwierdzono w przypadku kolejnych rodzajów raka, w tym piersi, wątroby i pęcherza moczowego.

Zastrzyk dla kilku tysięcy pacjentów

Brytyjczycy jako pierwsi na świecie skorzystają z możliwości stosowania atezolizumabu w formie zastrzyku podskórnego. Zakłada się, że będzie można zastosować to rozwiązanie u zdecydowanej większości spośród 3600 pacjentów stosujących aktualnie atezolizumab w klasyczny sposób.

Atezolizumab jest zwykle podawany pacjentom dożylnie za pomocą kroplówki, co zajmuje około 30 minut, czasem godzinę. Po tym jak MHRA, brytyjski regulator leków i produktów zdrowotnych, dopuścił do stosowania lek w postaci zastrzyku, w ciągu najbliższych kilku tygodni pacjenci zaczną go przyjmować w tej formie.

Przy dożylnym podawaniu leku pozostaną ci pacjenci, którzy poza leczeniem immunologicznym przyjmują też klasyczną chemioterapię – czasem atezolizumab jest elementem takiej terapii skojarzonej.

Atezolizumab w Polsce

Trudno zakładać, że w Polsce szybko pacjenci leczeni atezolizumabem będą mogli skorzystać z nowego rozwiązania. Lek jest od niedawna stosowany wyłącznie w ramach programu lekowego dla pacjentów z rakiem płuca, obłożonego licznymi ograniczeniami.

Pojawiają się pojedyncze głosy, by grupę uprawnionych chorych rozszerzyć przynajmniej o pacjentów z rakiem pęcherza moczowego. O innych wskazaniach na razie cisza.

Być może wprowadzenie atezolizumabu w postaci iniekcji podskórnych znacząco obniży cenę preparatu dożylnego i wówczas polscy pacjenci będą mieli szansę z niego skorzystać w szerszym zakresie? Wielu by to uszczęśliwiło, nawet wtedy, gdyby lek był aplikowany w tradycyjny sposób. Leki immunoterapeutyczne niejednokrotnie są znacząco bezpieczniejsze, skuteczniejsze i powodujące mniej skutków ubocznych niż stosowane u nas w tych samych wskazaniach klasyczne leki chemioterapeutyczne.