Wysokość odszkodowania za zakażenie szpitalne. Zadośćuczynienie i renta

2013-02-19 11:28

Odszkodowanie za zakażenie szpitalne będzie ci łatwiej uzyskać, jeśli poprosisz o pomoc doświadczonego prawnika. On też pomoże ci ustalić, jaką konkretnie kwotę należy umieścić w pozwie. Istotne jest to, że takie odszkodowanie za zakażenie szpitalne (jak również inne błędy lekarskie) może składać się z trzech rodzajów świadczeń: odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego oraz renty

Wysokość odszkodowania za zakażenie szpitalne. Zadośćuczynienie i renta
Autor: GettyImages Odszkodowanie za zakażenie szpitalne będzie ci łatwiej uzyskać, jeśli poprosisz o pomoc doświadczonego prawnika. On też pomoże ci ustalić, jaką konkretnie kwotę należy umieścić w pozwie. Istotne jest to, że takie odszkodowanie za zakażenie szpitalne (jak również inne błędy lekarskie) może składać się z trzech rodzajów świadczeń: odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego oraz renty

Odszkodowanie za zakażenie szpitalne (jak również za każdy inny błąd medyczny) z zasady powinno być obliczane indywidualnie. Przy jego obliczaniu trzeba bowiem wziąć pod uwagę jak bardzo poważnie w wyniku zakażenia szpitalnego ucierpiał pacjent fizycznie i psychicznie i jakie w związku z tym poniósł koszty finansowe.

Odszkodowanie za zakażenie szpitalne: ogólne zasady obliczania

Wysokość odszkodowania za zakażenie szpitalne (i każdy inny błąd lekarski) powinna uwzględniać wszelkie straty finansowe poniesione przez pacjenta w związku z nieprawidłowym leczeniem. Pacjent może żądać zwrotu m.in. kosztów:

  • zakupu leków,
  • dalszego leczenia, odwracającego skutki błędu,
  • dojazdu do szpitala,
  • dodatkowych badań i wizyt lekarskich,
  • stosowania specjalnej diety,
  • przystosowania mieszkania do powstałej w wyniku błędu lekarskiego niepełnosprawności,
  • przygotowania do innego zawodu.

Wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za zakażenie szpitalne

Poszkodowany pacjent może żądać także zapłaty zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową (krzywdę). Zadośćuczynienie ma wynagrodzić cierpienia fizyczne i psychiczne (ból, stres, strach, przykrości itd.), które były skutkiem zakażenia szpitalnego. Wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę zależna jest od okoliczności konkretnej sprawy, a wpływają na nią rozmiar doznanych cierpień i czas ich trwania.

Zakażenie szpitalne: renta dla pacjenta

Jeżeli w związku z zakażeniem szpitalnym pacjent doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, który wymaga ponoszenia systematycznych kosztów przez dłuższy czas, poszkodowany pacjent może domagać się również zapłaty comiesięcznej renty.