Odszkodowanie za zakażenie szpitalne przed sądem

2013-02-19 10:53

Odszkodowanie za zakażenie szpitalne możesz uzyskać przed sądem. Co więcej, w zależności od tego, jak groźne dla twojego zdrowia okazało się zakażenie szpitalne, możesz domagać się od szpitala również zadośćuczynienia lub renty. Jak uzyskać odszkodowanie za zakażenie szpitalne przed sądem?

Odszkodowanie za zakażenie szpitalne przed sądem
Autor: GettyImages Odszkodowanie za zakażenie szpitalne możesz uzyskać przed sądem. Co więcej, w zależności od tego, jak groźne dla twojego zdrowia okazało się zakażenie szpitalne, możesz domagać się od szpitala również zadośćuczynienia lub renty. Jak uzyskać odszkodowanie za zakażenie szpitalne przed sądem?

Odszkodowanie za zakażenie szpitalne należy się poszkodowanemu pacjentowi na podstawie artykułów 444 kc, który dotyczy szkody na osobie oraz artykułu 445 kc, który dotyczy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Musisz jednak pamiętać, że postępowanie przed sądem może trwać nawet kilka lat, a jego wyrok sadu może nie być po twojej myśli.

Odszkodowanie za zakażenie szpitalne: co możesz uzyskać?

Występując o odszkodowanie za zakażenie szpitalne możesz domagać się pełnego naprawienia szkody materialnej - np. pokrycia kosztów leczenia, utraconych zarobków itp, jak również naprawienia szkód niematerialnych - między innymi zadośćuczynienia za ból i dolegliwości spowodowane zakażeniem. W zależności od kwoty, którą chcesz uzyskać w sądzie, wnosisz pozew albo do sądu rejonowego albo okręgowego. Sądy okręgowe rozpatrują sprawy, których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 tysięcy złotych (art. 17 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego).

Odszkodowanie za zakażenie szpitalne krok po kroku

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, nie musisz udowadniać, w jakim dokładnie momencie i wskutek czyjego zawinienia doszło u ciebie do utraty zdrowia - wystarczy, że wykażesz te okoliczności z odpowiednim prawdopodobieństwem. Wystarczy, że masz przekonujące argumenty na to, że do zakażenia doszło w danej placówce, którą pozywasz. Nie musisz natomiast wskazywać konkretnego pracownika szpitala, jako sprawcy.
Najpierw zwracasz się do szpitala z żądaniem wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia, przy czym w piśmie należy chronologicznie opisać proces leczenia, jak również swoje zastrzeżenia do postępowania szpitala. Jeśli szpital odmówi dobrowolnego spełnienia roszczeń, pozostaje ci dochodzenie swoich praw przed sądem. Uwaga: na typ etapie niezbędna będzie dokumentacja medyczna przebiegu leczenia - zgodnie z artykułem 18 ustęp 4a-4f ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej pacjent może wystąpić do zakładu opieki zdrowotnej o sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii swojej dokumentacji medycznej.