Szybciej dostaniesz się do specjalistów. Od października rewolucja w przychodniach

Nadchodzą duże zmiany w przychodniach, których celem jest usprawnienie diagnostyki i leczenia różnych chorób. Niektóre z nich mają również ułatwić pacjentom dostęp do lekarzy specjalistów. Już nawet wiadomo, kiedy wejdzie w życie projekt rozporządzenia ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Przychodnia POZ
Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

Od 1 października w przychodniach POZ zaczną obowiązywać nowe zmiany, które mają znacznie usprawnić standardy diagnostyki i leczenia chorób. Ministerstwo zdrowia stworzyło listę schorzeń, bazując na wynikach pilotażu opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. Znajdują się na niej następujące schorzenia:

Pacjenci, którzy zmagają się z tymi chorobami, zostaną objęci szczególną opieką w ramach wdrożenia projektu systemowo.

Poradnik Zdrowie: jakie badania zrobić raz do roku?

Skierowania na te badania wystawi lekarz rodzinny

Projekt rozporządzenia ws. świadczeń gwarantowanych z POZ uwzględnia również długą listę nowych badań, będących elementami opieki koordynowanej. Od 1 października lekarz będzie mógł skierować pacjenta na:

  • badania biochemiczne i immunochemiczne: BNP, stężenie albumin w moczu, UCAR, antyTPO, antyTSHR, antyTG,
  • badania ultrasonograficzne: USG Doppler tętnic szyjnych, USG Doppler naczyń kończyn dolnych, ECHO serca przezklatkowe,
  • badania elektrofizjologiczne: EKG wysiłkowe, Holter EKG 24, 48 I 72 godzin, Holter ciśnieniowy RR,
  • badanie czynnościowe: spirometrię, spirometrię z próbą rozkurczową,
  • badania inwazyjne: biopsję aspiracyjną cienkoigłową tarczycy.

Resort zdrowia wyjaśnił, że powyższe choroby są najczęściej diagnozowane przez lekarzy POZ. Czynnikiem, który obecnie utrudnia postawienie pełnej diagnozy i udzielania kompleksowych świadczeń zdrowotnych, jest między innymi brak dostępności do badań. Dlatego też nowe zmiany mają usprawnić standardy diagnostyki i dalszą terapię.

Szybki dostęp do lekarzy i badań

Dzięki wdrożeniu tych zmian pacjenci uzyskają szybszy dostęp zarówno do badań diagnostycznych, jak i specjalistów z zakresu alergologii, endokrynologii, kardiologii, diabetologii i chorób płuc. Świadczenia opieki koordynowanej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej obejmują także wizyty kompleksowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Opieki Medycznej, porady edukacyjne prowadzone przez pielęgniarki POZ oraz porady dietetyczne.