Kim jest histopatolog? Jakie choroby pozwala wykryć histopatologia?

2017-08-24 12:43

Histopatologia to dział medycyny zajmujący się badaniem mikroskopowym tkanek w celu wykrycia procesów chorobotwórczych w organizmie. Badania histopatologiczne mają ogromne znaczenie w diagnozowaniu chorób nowotworowych, stanów zapalnych i zwyrodnieniowych.

Kim jest histopatolog? Jakie choroby pozwala wykryć histopatologia?
Autor: thinkstockphotos.com Histopatolog bada pobrany od pacjenta materiał pod mikroskopem.

Spis treści

 1. Na czym polega praca histopatologa?
 2. Metody badań histopatologicznych
 3. Badania histopatologiczne - rodzaje

Histopatologia to dział patomorfologii, który zaczyna odgrywać coraz większą rolę w rozpoznawaniu, klasyfikacji i leczeniu chorób. Jest szczególnie ważna w przypadku diagnostyki nowotworów - to właśnie do histopatologa trafiają wycinki pobrane podczas badań, np. kolonoskopii, oraz po wycięciu niepokojących zmian, np. znamion. Histopatolog bada tkanki pod kątem obecności komórek nowotworowych oraz innych zmian patologicznych.

Na czym polega praca histopatologa?

Histopatolog bada pod mikroskopem tkanki pobrane podczas biopsji, wycięte narządy lub ich fragmenty i sprawdza zachodzące w nich zjawiska chorobowe. Na tej podstawie jest w stanie:

W odróżnieniu od innych dziedzin medycyny, histopatolog nie spotyka się bezpośrednio z pacjentem. Na badania histopatologiczne może skierować lekarz konkretnej specjalności.

 • rozpoznać proces nowotworowy toczący się w organizmie,
 • rozpoznać schorzenia zapalne i zwyrodnieniowe,
 • monitorować postępy leczenia,
 • stwierdzić zmiany chorobowe w próbkach pobranych od osoby zmarłej i tym samym ułatwić rozpoznanie przyczyn zgonu.

Często tylko dzięki badaniom histopatologicznym możliwe jest wykrycie raka oraz zlecenie odpowiedniego leczenia lub jego modyfikacja tak, aby przyniosła oczekiwane rezultaty. Na podstawie wyniku histopatologicznego lekarz prowadzący ocenia, jak duży jest nowotwór, czy jest złośliwy i podejmuje decyzje, czy konieczny jest zabieg operacyjny.

Metody badań histopatologicznych

Histopatolog może pobrać materiał do badań na kilka sposobów, w zależności od rodzaju tkanki, jej umiejscowienia, rodzaju podejrzewanego nowotworu. Wśród często spotykanych metod można wyróżnić:

 • biopsję cienkoigłową (punkcja)
 • biopsję gruboigłową
 • biopsję otwartą
 • biopsję śródoperacyjną
 • biopsję wiertarkową
 • cytologię złuszczeniową.

Badania histopatologiczne - rodzaje

Badań histopatologicznych może być tak naprawdę tyle, ile jest narządów objętych ryzykiem rozwoju raka. Przykładowe badania histopatologiczne obejmują biopsję: