Ile kosztuje aparat słuchowy?

2015-11-23 8:27

Aparat słuchowy to często jedyna szansa, na pełny kontakt z otoczeniem. Niestety, cena aparatu słuchowego waha się od 120 do kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych. W ramach NFZ pacjentom przysługuje refundacja, pomoc można uzyskać również z PFRON. Sprawdź, jaki warunki trzeba spełnić by z niej skorzystać.

Ile kosztuje aparat słuchowy?
Autor: thinkstockphotos.com Aparat słuchowy to często jedyna szansa, by prowadzić normalne życie.

Spis treści

  1. Ile kosztuje aparat?

Refundacja NFZ na aparaty słuchowe jest regulowana rozporządzenie Ministra Zdrowia odnośnie refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie z 2014 roku.

Aby uzyskać refundację, laryngolog musi wystawić wniosek na aparat słuchowy i wkładkę uszną. Z wnioskiem należy pójść do wojewódzkiego oddziału NFZ (trzeba mieć z sobą dowód osobisty i dowód ubezpieczenia), by potwierdzić zlecenie. Wniosek można też wysłać pocztą lub upoważnić kogoś do jego złożenia. Następnie należy udać się do punktu sprzedaży, który ma podpisaną umowę z NFZ. O dofinansowanie można się ubiegać co pięć lat. Od 2014 r. obowiązują nowe stawki refundacyjne.

  • Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26. roku życia – refundacja obejmuje kwotę 2000 zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną (przysługuje na 2 aparaty). Niedosłuch musi przekraczać wartość 30 dB HL.
  • Osoby dorosłe po 26. roku życia – refundacja obejmuje kwotę 700 zł na aparat słuchowy oraz 50 zł na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu wymagającym aparatu przekroczy wartość 40 dB HL.

Ile kosztuje aparat?

  • Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane – refundacja obejmuje kwotę 1000 zł na aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu niedosłyszącym przekroczy wartość 40 dB HL.
  • Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne obejmuje kwotę 1800 zł na aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży (do 26. roku życia) i 1260 zł w przypadku dorosłych po 26. roku życia (refundacja na 2 aparaty, pod warunkiem że niedosłuch w uchu wymagającym protezy przekroczy wartość 40 dB HL w przypadku osób dorosłych oraz 30 dB HL w przypadku osób do 26. roku życia).
  • Refundacja na systemy wspomagające słyszenie obejmuje kwotę 2750 zł i jest przyznawana osobom do 26. roku życia raz na 5 lat. Uwaga: można też starać się o pomoc z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wysokość dofinansowania uzależniona jest od powiatu i od okresu, w którym pacjent stara się o dofinansowanie.

Polecany artykuł:

Jak dobrać aparat słuchowy?
miesięcznik "Zdrowie"