Łatwo się denerwujesz i irytujesz? To może być objaw choroby mózgu

2023-08-03 15:22

Wszyscy znamy osoby, które łatwo wpadają w złość, są sfrustrowane oraz wszystkiego i wszystkich się czepiają. U podłoża mogą leżeć różne zaburzenia psychiczne, ale nie tylko. Czasem choroby organiczne mogą wpływać na zmiany w mózgu. O jakich chorobach mogą świadczyć zaburzenia osobowości?

Łatwo się denerwujesz i irytujesz? To może być objaw choroby mózgu
Autor: GettyImages Łatwo się denerwujesz i irytujesz? To może być objaw choroby mózgu

Demencje - wpływ na osobowość 

Zrzędliwość, czepliwość i szereg innych nieprzyjemnych dla otoczenia zachowań, które często bierze się za nieuchronną oznakę starości, bywa stanem towarzyszącym demencji. Choroby neurodegeneracyjne mogą powodować zmiany osobowości i zachowań pacjentów. Wraz z rozwojem choroby takie stany mogą się pogłębiać, może się pojawiać m.in. podejrzliwość czy agresja wobec najbliższych. U wielu starszych osób chorobom neurodegeneracyjnym towarzyszą stany depresyjne. Jednym z najczęściej występujących zaburzeń demencyjnych jest choroba Alzheimera

Poradnik Zdrowie: Choroba Alzheimera - skąd się bierze?

Zmiany zachowań w chorobie Parkinsona

Choroba Parkinsona jako choroba neurodegeneracyjna również może wpływać na zachowania, cechy charakteru, emocje i osobowość. Bywa, że zmiana jest diametralna. Osoby towarzyskie stają się wycofane. Osoby dynamiczne popadają w stereotypię, rutynę, mają trudności z akceptacją zmian. Są to na tyle nieswoiste objawy, że rzadko bywają kojarzone z chorobą Parkinsona. Mogą pojawiać się na wiele lat przed wystąpieniem charakterystycznych objawów pozwalających na postawienie diagnozy.

Stwardnienie rozsiane - wpływ na osobowość

Stwardnienie rozsiane to choroba, która zdarza się u pacjentów w różnym wieku. Upośledza działanie nerwów, co może rzutować zarówno na sprawność, jak i na osobowość pacjentów. Zauważono, że mogą cierpieć z powodu wahań nastrojów, uczucia irytacji, skłonności do wybuchów, napadów płaczu lub śmiechu. Naprzemiennie mogą pojawiać się stany depresyjne.

Guz mózgu - wpływ na zachowania pacjenta

Rozwijający się w mózgu nowotwór niekiedy nie daje żadnych objawów, poza zmianami charakteru, humoru, zachowań pacjenta. U części pacjentów pojawiają się zaburzenia lękowe, paranoidalne, u niektórych mogą pojawiać się naprzemienne stany apatii i pobudzenia. Czasem zmiany zachowań mogą ustępować po leczeniu guza, ale nie zawsze. Niekiedy wycięcie guza może też wpływać na otaczające tkanki i już po zabiegu rzutować na reakcje pacjenta.

Zachowania pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych

Pacjenci po urazach czaszkowo-mózgowych mogą doświadczać zmian charakterologicznych, zmian osobowości i zmian zachowania. Nierzadko pojawia się agresja, drażliwość, stany lękowe, depresyjne. U osób narażonych na regularne urazy i mikrourazy (np. niektórzy sportowcy) może dochodzić do zmian zachowań i cech chorób neurodegeneracyjnych. Do najczęstszych objawów należą stany depresyjne, obniżenie nastroju i jednoczesna skłonność do agresji.

Udar mózgu - wpływ na nastrój i osobowość pacjenta

Pacjenci po udarach mózgu często doświadczają trwałych lub czasowych zmian osobowości. Niekiedy doświadczają stanów depresyjnych. U części pojawia się agresja, drażliwość, impulsywność. W niektórych przypadkach, mimo doświadczonych zmian neurologicznych, z czasem pacjenci przestają przejawiać nietypowe zachowania. Jednak nie zawsze zmiany osobowości ulegają cofnięciu.

Choroby tarczycy - wpływ na zachowania

Nie tylko choroby neurlogiczne mogą powodować zmiany zachowań pacjentów. Zmiany osobowości mogą wywoływać także choroby tarczycy. U pacjentów z nadczynnością tarczycy, mogą pojawiać się takie stany jak nerwowość, agresja, drażliwość, irytacja, niepokój. Osoby z niedoczynnością tarczycy mogą cierpieć z powodu obniżenia nastroju, drażliwości i irytacji. Co grosza, leczenie nie zawsze w takich przypadkach przynosi efekty i napięcie i drażliwość mogą się utrzymywać.