AKUPUNKTURA, czyli leczenie igłami

2015-02-24 10:35

Akupunktura, metoda polegająca na nakłuwaniu ciała specjalnymi igłami, to bardzo stary sposób leczenia, stosowany od 5 tysięcy lat.  Nakłuwanie ciała zmienia układ energetyczny organizmu, co pozwala na przywrócenie mu zaburzonej przez chorobę równowagi. Jakie są wskazania do akupunktury i czy takie zabiegi są skuteczne? Jak znaleźć dobrego specjalistę od akupunktury?

AKUPUNKTURA, czyli leczenie igłami
Autor: Thinkstockphotos.com

Spis treści

  1. Jeden zabieg akupunktury nie wystarczy
  2. Akupunktura: wskazania
  3. Lekarz tylko z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Akupunktury
  4. Akupunktura to uznana metoda lecznicza

Akupunktura ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Jednakże fakt, iż przetrwała do dziś, dowodzi, że przekonanie o jej skuteczności mimo upływu czasu nie zostało zachwiane. Akupunktura polega na nakłuwaniu ciała specjalnie przeznaczonymi do tego celu igłami. Nakłuwa się konkretne miejsca zwane punktami akupunkturowymi, które rozmieszczone są na ciele na przebiegu tzw. meridianów,  czyli kanałów energetycznych. Można też nakłuwać punkty pozameridianowe, np. uszne. Akupunktura jest metodą regulacyjną i bodźcową. Terapeuta dostosowuje ją nie tylko do rozpoznanych przez lekarza dolegliwości, ale również do cech indywidualnych chorego. Dlatego też liczba i miejsca nakłuć są zmienne i dopasowywane do potrzeb konkretnego pacjenta, co daje możliwość wpływania w różnoraki sposób na jego stan.

Jeden zabieg akupunktury nie wystarczy

Lekarze zaznaczają, że każdy z nas ma inną podatność na wpływ akupunktury. Choć zdarzają się przypadki poprawy po jednorazowym nakłuciu, większość pacjentów wymaga od kilku do kilkunastu nakłuć, a nawet kilku serii. Seria to 10-15 zabiegów trwających od kilku do 30 minut – wszystko zależy od indywidualnych potrzeb, tolerancji pacjenta, wskazań i efektu leczniczego.

Nakłucia wykonuje się jednorazowymi, sterylnymi igłami do zabiegów akupunktury. Są one specjalnie polerowane, wykonane najczęściej ze stali chirurgicznej (są również srebrne i złote). Muszą posiadać atest, który jest gwarancją sterylności, ale i bezpieczeństwa – dzięki specjalnej budowie ostrza nie kaleczą skóry i wykazują dużą odporność na złamania. Specjalne wykonanie i grubość igieł sprawiają, że zabiegi nie wykraczają poza ból spowodowany ukłuciem, czasem są nawet bezbolesne. Po wbiciu igły lekarz może pozostawić ją na określony czas w konkretnym punkcie lub manipulować nią w celu osiągnięcia pożądanych efektów. W czasie jednego zabiegu wykorzystuje się od kilku do kilkudziesięciu igieł.

Akupunktura: wskazania

Zabieg akupunktury warto rozważyć, gdy:

  • leczenie standardowe jest nieskuteczne lub stosowane leki wykazują skutki uboczne;
  • pacjent lub jego lekarz widzi potrzebę połączenia różnych metod, których współdziałanie może zmniejszyć ilość lub dawki leków i jednocześnie daje szansę na lepszy efekt leczenia;
  • po zdiagnozowaniu choroby lekarz stwierdzi zaburzenia o charakterze czynnościowym, a więc niewymagające jeszcze intensywnego leczenia farmakologicznego ani zabiegowego.

Akupunktura największe korzyści przynosi we wstępnej fazie choroby, kiedy zaburzenia mają charakter czynnościowy, a więc na etapie braku zmian organicznych (fizycznych) w narządach. Niektóre schorzenia można wyleczyć całkowicie, w innych znacznie ograniczyć dolegliwości. Czasem lekarz wybiera leczenie skojarzone – łączy akupunkturę z leczeniem farmakologicznym czy też fizjoterapią. Istnieją choroby, w przypadku których akupunktura jest metodą pomocniczą – pozwala np. zmniejszyć dawki leków.

Lista przypadłości, w leczeniu których akupunktura pozwala osiągnąć bardzo dobre wyniki, jest długa. Są to m.in. choroby dróg oddechowych (zapalenie zatok, przeziębienie, astma), oczu (np. zapalenie spojówek), układu krążenia (nadciśnienie, choroba wieńcowa). Znaczące efekty osiąga się także w leczeniu wrzodów żołądka i dwunastnicy, zaparciach, bólach głowy i migrenach, reumatoidalnym zapaleniu stawów, zespole bolesnego barku. Akupunktura daje dobre wyniki przy dolegliwościach ginekologicznych i urologicznych. Działa też przeciwbólowo – niekiedy stosuje się ją zamiast narkozy.Należy jednak pamiętać, że akupunktura nie jest lekiem na wszystkie choroby, jest jedną z wielu form leczenia i tak samo jak pozostałe (np. farmakologiczne) czasem po prostu okazuje się nieskuteczna.

Lekarz tylko z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Akupunktury

Niektóre stany chorobowe wykluczają możliwość skorzystania z akupunktury. Należą do nich m.in. ostre i przewlekłe choroby zakaźne i zapalne, gruźlica, wysokie OB, zespoły niewydolności układu krążenia, układu oddechowego, wątroby i nerek, a także obecność tętniaków, zaburzenia rytmu serca, bloki przedsionkowo-komorowe II i III stopnia. Nie wolno korzystać z zabiegu, gdy ciśnienie tętnicze przekracza 190/110 mm Hg. Z leczenia wyklucza również menstruacja, ciąża i okres karmienia. Nie wolno stosować zabiegów przy znacznym wyczerpaniu organizmu albo upojeniu alkoholem.

Akupunkturą może zajmować się lekarz odpowiednio przeszkolony, zarejestrowany, z dyplomem ukończenia szkolenia uprawniającym do wykonywania tego rodzaju działalności lekarskiej. Specjalistów najlepiej poszukać na stronach internetowych Polskiego Towarzystwa Akupunktury. Wybór lekarza posiadającego rekomendację PTA gwarantuje standardy bezpieczeństwa zabiegów, czyli m.in. odpowiednie wyposażenie gabinetów, wysokie kwalifikacje lekarzy, jałowość i jednorazowość igieł oraz sprzętu pomocniczego.

Ważne

Przy wyborze lekarza należy zwrócić uwagę na przebieg pierwszej wizyty – powinien on zebrać wszystkie informacje dotyczące naszego zdrowia i samopoczucia, przeprowadzić dokładne badanie. Wyszkolony akupunkturzysta ma rozległą wiedzę na temat lokalizacji punktów do nakłucia i ich właściwości, głębokości i kierunku nakłuć uzależnionych od grubości tkanki podskórnej, sąsiadujących naczyń krwionośnych, pni nerwów i narządów wewnętrznych (żołądek, płuca, serce). Punkty w pobliżu tych miejsc określa się jako niebezpieczne lub wymagające szczególnej uwagi.

Akupunktura to uznana metoda lecznicza

- Akupunktura nadal wymaga poznania i przekonania lekarzy "tradycyjnych" o jej możliwościach. Jest efektem ponad 50 wieków obserwacji i doświadczeń, a także nauki opartej na błędach i sukcesach. Pomimo odmiennych założeń filozoficznych jest uznaną samodzielną metodą leczenia i metodą wspomagania leczenia w wielu krajach na całym świecie, np. we Francji, w Niemczech, Rosji, USA - mówi dr n. med. Jacek Jakubowski, specjalista neurochirurg, dyplomowany akupunkturzysta, lekarz rekomendowany przez Polskie towarzystwo akupunktury. - Trzeba pamiętać, że akupunktura nie jest formą leczenia tylko w pojęciu rehabilitacji, lecz odrębnym systemem całościowego pojmowania zaburzeń chorobowych i ich niwelowania w połączeniu z naturalnymi własnościami żywego ciała, w tym jego cykliczną aktywnością różnych narządów i układów w połączeniu ze światem zewnętrznym i jego cyklami. To bardzo rozległa i trudna wiedza. Bardzo efektywne jest połączenie różnych form wpływu na chory organizm poprzez zastosowanie jednokierunkowo działających metod "wschodnio-zachodnich"pomimo ich różnego pochodzenia i rozumienia.

miesięcznik "Zdrowie"