Objawy a powikłania COVID-19 – czy potrafimy je odróżnić?

2021-09-02 12:44

Objawy COVID-19 to nie to samo, co powikłania po chorobie. Tymczasem wielu osobom ich rozróżnienie sprawia problem. Jak duży? Stan wiedzy Polaków o powikłaniach pokoronawirusowych sprawdził Instytut LB Medical we współpracy z Agencją Badawczą SW Research w ramach badania „Świadomość Polaków na temat powikłań po COVID-19.

przychodnia
Autor: Getty Images

Objawy COVID-19 są szeroko opisane - i nawet jeśli natężenie czy częstotliwość objawów różnią się w zależności od wariantu koronawirusa, który wywołał zakażenie, te zasadnicze się nie zmieniają. Możliwy jest również bezobjawowy przebieg COVID-19. 

Poradnik Zdrowie: przeziębienie

Infekcja sama w sobie może być groźna, a jej objawy - mocno uciążliwe. Podobnie jak niektóre powikłania pocovidowe, które mogą utrzymywać się przez kilka tygodni, a nawet miesięcy po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2.

Czy wiemy, jak je odróżnić? Okazuje się, że nie zawsze. Z badania "Świadomość Polaków na temat powikłań po COVID-19” wynika, że zaledwie co trzecia osoba (32 proc.) określa poziom wiedzy o powikłaniach jako wysoki, a ponad połowa Polaków (54 proc.) jako średni.

Respondenci zapytani o możliwe dolegliwości pocovidowe większość (69 proc.) wymienia objawy samej choroby, tj. utratę węchu i smaku, które zdaniem specjalistów rzadko utrzymują się po chorobie i należą do rzadszych powikłań. Z drugiej strony, wysoki odsetek poprawnie wskazuje na często spotykane powikłania, tj. zmęczenie (68 proc.) i duszności (61,5 proc.).

Respondenci największy problem mieli z jednoznacznym określeniem horyzontu czasowego, w którym te powikłania mogą wystąpić po przebyciu choroby – ponad 36 proc. nie określiło żadnego okresu czasowego.

Również najmłodsi uczestnicy badania, czyli osoby w wieku 20-35 lat, nie są pewne swojej wiedzy - tymczasem jest to grupa, która najlepiej potrafi zdobywać informacje. Z badania wynika, że mniej niż połowa najmłodszych respondentów - osób w wieku 20-35 lat określa swój poziom wiedzy na temat powikłań po przejściu COVID-19 jako średni.

Co trzecia osoba w tej grupie nie jest pewna czy chorowała na koronawirusa. Na pewno chorowało zaś 11,5 proc., a ponad połowa, bo 58 proc. respondentów w tym wieku twierdzi, że nie chorowało na COVID-19. Niemal co druga osoba (47 proc.) w wieku 20-35 lat twierdzi, że zmagała się z powikłaniami po chorobie, zaś 45 proc. zapytanych jest przekonanych, że powikłania ich nie dotknęły.

W tej grupie również najczęściej wskazywano objawy, takie jak zaburzenia węchu i smaku jako powikłania pocovidowe. Ponad połowa 51 proc. respondentów w wieku 20-35 lat przebywała na zwolnieniu lekarskim lub urlopie wypoczynkowym ze względu na powikłania po COVID-19.

Badanie „Świadomość Polaków na temat powikłań po COVID-19” zostało zrealizowane przez agencję SW Research w dniach 10-11.08 techniką CAWI na panelu badawczym SW PANEL, na reprezentatywnej próbie n=1013 dorosłych Polaków.