Jak łagodny COVID-19 wpływa na pamięć i koncentrację? "Przewlekłe konsekwencje poznawcze"

2022-01-20 8:06

Jak wykazało badanie przeprowadzone przez naukowców z Oksfordu, u osób, które łagodnie chorowały na COVID-19 i nie doświadczają żadnych innych objawów "długiego covid", może występować pogorszenie pamięci i koncentracji. Objawy te mogą utrzymywać się nawet do 9 miesięcy po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu.

Jak łagodny COVID-19 wpływa na pamięć i koncentrację?
Autor: Getty Images

Problemy poznawcze, które wpływają na poziom koncentracji, a także zmęczenie i kłopoty z pamięcią to charakterystyczne objawy tzw. long Covid, czyli powikłań po przechorowaniu COVID-19, które u niektórych osób mogą utrzymywać się nawet przez dłuższy czas po wyzdrowieniu. To, jak powszechne i długotrwałe mogą być problemy z koncentracją u ozdrowieńców, zbadali naukowcy z Oksfordu.

Poradnik Zdrowie: powikłania po COVID-19

W badaniu uczestniczyły osoby, u których wcześniej stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, ale nie występowały u nich inne typowe objawy długiego Covid. Osoby te zostały poproszone o wykonanie ćwiczeń sprawdzających ich pamięć i zdolności poznawcze.

Badacze zaobserwowali, że ozdrowieńcy, którzy łagodnie przechorowali COVID-19, w ciągu sześciu kolejnych miesięcy mają mocno osłabioną pamięć epizodyczną, czyli słabiej przypominają sobie osobiste doświadczenia. Z kolei w ciągu dziewięciu miesięcy po zakażeniu zaobserwowano również u tych osób większy spadek zdolności do utrzymania uwagi niż u osób, które nie chorowały na COVID-19.

"Zaskakujące jest to, że chociaż osoby, które przeszły przez COVID-19 i nie odczuwały żadnych objawów w czasie badania, to jednak wykazywały pogorszoną zdolność koncentracji i pamięć. Nasze odkrycia ujawniają, że ludzie mogą doświadczać pewnych przewlekłych konsekwencji poznawczych przez wiele miesięcy" - powiedziała jedna z autorek badania, dr Sijia Zhao z Wydziału Psychologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Badacze stwierdzili, że u osób objętych tym badaniem pamięć epizodyczna i poziom koncentracji w dużej mierze powróciły do normy odpowiednio po sześciu i dziewięciu miesiącach. Uczestnicy również dobrze wypadli w testach innych zdolności poznawczych, w tym pamięci roboczej i planowania.

Stephen Burgess z MRC Biostatistics Unit na Uniwersytecie w Cambridge zwrócił uwagę na niewielką liczbę osób biorących udział w badaniu - 136 i dodał, że nie było ono randomizowane. "Jednakże pomimo tego, różnice pomiędzy grupami mającymi i niemającymi Covid w zakresie kilku specyficznych miar zdolności poznawczych, na które zwracano uwagę w tym badaniu, były uderzające. Pomimo ograniczeń badań nierandomizowanych, wydaje się mało prawdopodobne, aby te wyniki można było wyjaśnić systematycznymi różnicami między grupami, które nie byłyby związane z zakażeniem Covid" - powiedział Burgess.