Jak COVID wpływa na problemy żołądkowo-jelitowe u dzieci?

2021-12-21 12:05

Naukowcy postanowili sprawdzić, czy COVID-19 wiąże się z ciężkimi objawami żołądkowo-jelitowymi u dzieci. W tym celu przeanalizowali przypadki dzieci z ostrym SARS-CoV-2 lub spełniających kryteria Long COVID. Łącznie w analizach uwzględniono dane dotyczące prawie 700 najmłodszych.

zbliżenie na mamę, która obejmuje swoje dziecko
Autor: Getty Images

Ciężkie objawy żołądkowo-jelitowe (GI) były sporadycznie zgłaszane u dzieci chorujących na COVID-19, jednak ich częstotliwość i wynik kliniczny są nieznane, dlatego naukowcy postanowili sprawdzić, czy COVID-19 u najmłodszych wiąże się z symptomami dotyczącymi żołądka oraz jelit.

W tym wieloośrodkowym badaniu kohortowym trwającym od 25 lutego 2020 r. do 20 stycznia 2021 r. wzięło udział 685 osób poniżej 18. roku życia z COVID-19. Do analiz zostały włączone dzieci hospitalizowane i leczone ambulatoryjne z ostrą infekcją SARS-CoV-2. Większość przypadków stanowili chłopcy (56,4 proc), a średnia wieku wynosiła 7,3 lata.

U 628 (91,7 proc.) zdiagnozowano ostrą infekcję SARS-CoV-2 a u 57 (8,3%) MIS-C, czyli tzw. Long COVID u dzieci.

Poradnik Zdrowie: powikłania po COVID-19

257 dzieci (37,5 proc.) wykazywało objawy żołądkowo-jelitowe w przebiegu choroby. Najczęściej symptomy ze strony przewodu pokarmowego były zgłaszane u dzieci hospitalizowanych w porównaniu z tymi, które przebywały w trybie ambulatoryjnym oraz zazwyczaj wiązały się z większą szansą przyjęcia do szpitala oraz przyjęcia na OIOM.

U 192 maluchów (74,7 proc.) wystąpiło łagodne do umiarkowanego zajęcie przewodu pokarmowego, charakteryzujące się w większości przypadków biegunką, wymiotami lub bólami brzucha. Spośród 57 dzieci z rozpoznaniem long COVID u 44 z nich (77,2 proc.) wykazano oznaki zajęcia przewodu pokarmowego. Co więcej, u 24 najmłodszych wyizolowano patogeny jelitowe - gatunki: Campylobacter, Salmonella, Escherichia coli i Enterobius vermicularis.

Aż 27 dzieci (41,5 proc.) wymagało operacji. Łącznie 65 maluchów (9,5 proc.) wykazywało ciężkie zajęcie przewodu pokarmowego, w tym:

  • rozsiane zapalenie gruczołów i wsierdzia (39,6 proc.),
  • zapalenie wyrostka robaczkowego (33,5 proc.),
  • nagromadzenie płynu w jamie brzusznej (21,3 proc.),
  • zapalenie trzustki (6,9 proc.).

Według badaczy ciężkie objawy ze strony przewodu pokarmowego były związane także z wiekiem dziecka – maluchy powyżej 5. roku życia oraz dzieci uskarżające się na bóle brzucha, mające limfopenię lub MIS-C, częściej miały ciężkie objawy żołądkowo-jelitowe. Biegunka z kolei ściśle wiązała się z większym prawdopodobieństwem wystąpienia zapalenie gruczołów i wsierdzia lub gromadzeniem się płynu w jamie brzusznej.

Autorzy analiz podkreślają, że uzyskane przez nich wyniki sugerują, że szybka identyfikacja objawów związanych z SARS-CoV-2 może poprawić postępowanie w przypadku poważnych powikłań, ponieważ ciężkie zajęcie przewodu pokarmowego nie jest rzadkością u dzieci z COVID-19. Badacze twierdzą, że świadomość częstotliwości i objawów związanych z zakażeniem dzieci może pomóc lekarzom we właściwym leczeniu.