Test CD57 a borelioza. Normy, interpretacja wyników

Test CD57 to test wykorzystywany przy diagnostyce choroby, jaką jest borelioza, który polega na pomiarze liczby komórek układu odpornościowego z markerem CD57. Jak przebiega test CD57? Jakie są normy dla testu CD57? Jak interpretować wyniki badania?

Test CD57 a borelioza. Normy, interpretacja wyników
Autor: Getty Images Test CD57 a borelioza. Normy, interpretacja wyników

Spis treści

  1. Test CD57 - zastosowanie
  2. Test CD57 - na czym polega?
  3. Test CD57 - norma. Interpretacja wyników

Test CD57 polega na pomiarze liczby komórek układu odpornościowego z markerem CD57. Spadek ich liczebności może wskazywać na przewlekła postać boreliozy z Lyme.

Choć zastosowanie tego badania w diagnostyce boreliozy z Lyme pozostaje kontrowersyjne i wymaga jeszcze potwierdzenia klinicznego, lekarze z grupy ILADS wykorzystują test CD57 do monitorowania skuteczności antybiotykoterapii.

Test CD57 - zastosowanie

Ogólnie, oznaczanie poszczególnych populacji komórek układu odpornościowego ma szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny. Specyficznie test CD57 jest obecnie kojarzony przede wszystkim z diagnostyką boreliozy z Lyme.

W przypadku trudności diagnostycznych, tj. występowanie u pacjenta objawów boreliozy z Lyme i negatywnych wyników badań serologicznych, test CD57 może być pomocny w rozpoznaniu choroby.

Badania wykazały, że u osób z przewlekłym zakażeniem krętkiem Borrelia ilość komórek CD57+CD3- jest obniżona. Szacuje się, że obniżenie liczby komórek CD57+CD3- następuje w przewlekłych zakażeniach, które trwają powyżej jednego roku, a w trakcie ostrego zakażenia liczba komórek jest prawidłowa.

Fakt ten wykorzystuje się również do oceny skuteczności antybiotykoterapii. To podejście diagnostyczne jest praktykowane przez lekarzy z grupy ILADS, czyli Międzynarodowe Towarzystwo ds. Boreliozy i Chorób z Nią Powiązanych.

Ponadto test CD57 może być wykorzystany do różnicowania zakażenia krętkiem Borrelia z innymi chorobami dającymi podobne objawy, jak reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane czy inne niż borelioza choroby odkleszczowe. W tych jednostkach chorobowych liczba komórek CD57+CD3- pozostaje prawidłowa.

Test CD57 - na czym polega?

Test CD57 jest badaniem, które polega na ocenie we krwi liczby komórek z obecnością markera CD57. Markery CD (ang. cluster of differentiation) są dużą grupą białek, które znajdują się na powierzchni komórek, w tym układu odpornościowego i pozwalają na ich identyfikację w laboratorium (immunofenotypowanie). Każda populacja komórek układu odpornościowego posiada swój określony układ markerów CD.

Marker CD57 jest charakterystyczny dla komórek NK (ang. Natural Killers) oraz limfocytów T. Jednak z tą różnicą, że te pierwsze są ujemne dla innego markera CD3. Dlatego w celu zwiększenia specyficzności badanej populacji komórek często stosuje się test CD57 oceniający obecność komórek CD57+/CD3-.

Badane wykonuje się z krwi pobranej od pacjenta z żyły. Następnie pobraną krew miesza się ze znakowanymi fluorescencyjnie przeciwciałami specyficznymi dla markerów CD57 i CD3. Kolejnym krokiem jest pomiar fluorescencji emitowanej przez przeciwciała za pomocą cytometru przepływowego, który zlicza dokładną liczbę komórek.

Test CD57 - norma. Interpretacja wyników

Liczba komórek CD57+CD3- u zdrowej osoby powinna znajdować się w przedziale od 60 do 360 komórek na mikrolitr. Ilość poniżej 60 komórek na mikrolitr oznacza ich obniżoną liczbę we krwi i u osób z objawami boreliozy może wskazywać na przewlekłe zakażenie krętkiem Borrelia.

U chorych z boreliozą z Lyme po skutecznej antybiotykoterapii liczba komórek CD57+CD3- powinna wrócić do wartości prawidłowych.

Warto wiedzieć

Test CD57 - ograniczenia

Należy mieć na uwadze że zastosowanie testu CD57 w diagnostyce boreliozy opiera się na jednym badaniu opublikowanym przez Stricker i wsp.

Dlatego pomimo, że test CD57 znalazł grono zwolenników, większość specjalistów podkreśla, że wymaga on jeszcze walidacji (czyli potwierdzenie jego wiarygodności) w diagnostyce boreliozy z Lyme.

Tym bardziej, że wynik negatywny testu CD57 (prawidłowa liczba komórek CD57+CD3-) wcale nie wyklucza to zakażenia krętkiem Borrelia.

Dodatkowo badanie nie powinno być wykonywane u dzieci, ponieważ wartości referencyjne dla testu zostały ustalone tylko dla osób dorosłych.

Piśmiennictwo

  1. Stricker R.B. i Winger E.E. Decreased CD57 lymphocyte subset in patients with chronic Lyme disease. Immunol Lett. 2001 Feb 1;76(1):43-8.
  2. Carolyn M. Nielsen i wsp. Functional Significance of CD57 Expression on Human NK Cells and Relevance to Disease. Front Immunol. 2013; 4: 422.
  3. Heymann W.R i Ellis D.L Borrelia burgdorferi Infections in the United States. J Clin Aesthet Dermatol. 2012 Aug; 5(8): 18–28.
O autorze
Karolina Karabin, diagnosta molekularny
dr n. med. Karolina Karabin, biolog molekularny, diagnosta laboratoryjny, Cambridge Diagnostics Polska
Z wykształcenia biolog ze specjalizacją mikrobiologia i diagnosta laboratoryjny z ponad 10-letnim stażem w pracy laboratoryjnej. Absolwentka Studium Medycyny Molekularnej oraz członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.Kierownik grantów naukowych realizowanych w Pracowni Diagnostyki Molekularnej przy Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej obroniła na I Wydziale Lekarskim WUM. Autorka wielu prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, biologii molekularnej i żywienia. Na co dzień jako specjalista w zakresie diagnostyki laboratoryjnej prowadzi dział merytoryczny w Cambridge Diagnostics Polska oraz współpracuje z zespołem dietetyków w Poradni Dietetycznej CD. Ze specjalistami dzieli się praktyczną wiedzą dotyczącą diagnostyki i dietoterapii chorób na konferencjach, szkoleniach oraz na łamach czasopism i portali internetowych. Szczególnie zainteresowana wpływem współczesnego stylu życia na procesy molekularne w organizmie.