Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR, BERA)

Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ang. ABR - Auditory Brainstem Response, BERA) to badanie, które polega na rejestrowaniu czynności bioelektrycznej powstającej w wyższych piętrach drogi słuchowej (w pniu mózgu), w odpowiedzi na bodźce słuchowe podawane do ucha. Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu to najpopularniejsze, nieinwazyjne badanie słuchu.

Tympanometria - badanie ucha środkowego
Autor: Thinkstockphotos.com Samodzielnie możesz czyścić uszy tylko z zewnątrz. Do środka ucha dostęp powinien mieć tylko lekarz.

Spis treści

  1. Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu: wskazania
  2. Przed badaniem ABR
  3. Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu: przebieg badania

Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR, BERA) to badanie słuchu, które stosuje się zarówno w badaniach przesiewowych, jak i diagnostycznych. Pozwala wykryć uszkodzenia słuchu w obszarze ucha środkowego, ślimaka, nerwu słuchowego i pnia mózgu.

Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu: wskazania

  • podejrzenie uszkodzenia słuchu u niemowląt i małych dzieci
  • podejrzenie guza nerwu statyczno-słuchowego
  • podejrzenie symulacji głuchoty czy niedosłuchu
  • monitorowanie przebiegu wybranych operacji neurochirurgicznych

Przed badaniem ABR

Niemowlęta i dzieci powinny zostać wcześniej zbadane przez pediatrę, otolaryngologa, neurologa, psychologa. Dorośli zwykle wcześniej mają wykonywane badanie otolaryngologiczne fizykalne, subiektywne badanie słuchu (tj. badanie progowe tonalne, testy nadprogowe, audiometrię słowną) a także badanie narządu przedsionkowego. W niektórych przypadkach wykonuje się badanie neurologiczne i tomografię komputerową głowy (TK).

Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu: przebieg badania

Badanie jest bezpieczne, trwa około godziny. Podczas badania wymagana jest cisza, badany nie może przeżuwać ani przełykać, ma zamknięte oczy, aby zredukować bodźce wzrokowe. U małych dzieci badanie wykonuje się najczęściej po karmieniu, podczas snu, ewentualnie w znieczuleniu ogólnym.

Na głowie pacjenta lekarz umieszcza trzy elektrody - na czole elektrodę aktywną, na wyrostku sutkowatym badanego ucha elektrodę uziemiającą, a na wyrostku sutkowatym ucha przeciwnego elektrodę odniesienia. Elektrody połączone są z przedwzmacniaczem, który dalej połączony jest ze wzmacniaczem, zespołem filtrów i ze słuchawkami oraz komputerem. Komputer rejestruje odpowiedzi, uśredniając wartości potencjałów elektrycznych i zapisuje wyniki.

Prawidłowe odpowiedzi zarejestrowane przez komputer świadczą o prawidłowym funkcjonowaniu drogi słuchowej do poziomu pnia mózgu. Informują nie tylko o progu słuchu, ale także o przewodnictwie w strukturach układu nerwowego. Jest to przydatne przy diagnostyce stwardnienia rozsianego (SM), a także przy poszukiwaniu procesów rozrostowych w obrębie nerwu słuchowego lub dróg nerwowych.