Tympanometria (audiometria impedancyjna) - badanie ucha środkowego

Tympanometria to badanie polegające na ocenie podatności błony bębenkowej na zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym (czyli części ucha zewnętrznego, odpowiedzialnej za przekazywanie dźwięków pobranych z otoczenia przez małżowinę uszną do błony bębenkowej). Jak przebiega to badanie słuchu?

Tympanometria - badanie ucha środkowego
Autor: Thinkstockphotos.com Samodzielnie możesz czyścić uszy tylko z zewnątrz. Do środka ucha dostęp powinien mieć tylko lekarz.

Spis treści

  1. Tympanometria: wskazania do badania
  2. Tympanometria: przygotowanie do badania
  3. Tympanometria: przebieg badania
  4. Czemu służy tympanometria?

Tympanometria (audiometria impedancyjna) jest obiektywną, nieinwazyjną metodą badania ucha środkowego. Polega na mierzeniu odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej podczas zmiany ciśnienia w kanale słuchowym, a określa impedancję akustyczną ucha (sztywność błony bębenkowej). Tympanometrię wykonuje się w przypadku podejrzenia różnych rodzajów niedosłuchu oraz niedowładu nerwu twarzowego.

Tympanometria: wskazania do badania

  • niedosłuch przewodzeniowy przy niezmienionej błonie bębenkowej lub z widocznym płynem w jamie bębenkowej
Przeciwskazaniem do tympanometrii jest brak błony bębenkowej ucha.

  • niedosłuch przewodzeniowy przy złej drożności trąbki słuchowej
  • niedosłuch przewodzeniowy z niemożliwością oceny jego przyczyny w innych badaniach
  • niedosłuch odbiorczy
  • niedowład nerwu twarzowego

Tympanometria: przygotowanie do badania

Przed wykonaniem tympanometrii musisz pójść na badanie otolaryngologiczne, w tym ocenę drożności trąbki słuchowej, a także na subiektywne badania słuchu - audiometrię tonalną i audiometrię słowną czyli rozumienie mowy za pomocą testów słownych.

Tympanometria: przebieg badania

Badanie jest bezbolesne, trwa kilkanaście minut. Polega na wprowadzeniu do kanału słuchowego zewnętrznego sondy pomiarowej, która pozwala zmienić ciśnienie w zakresie od -400 do + 400 mm słupa wody. W czasie badania siedzisz. Do przewodu słuchowego lekarz wkłada ci zatyczkę uszczelniającą przewód, do której dochodzą przewody z aparatu tympanometrycznego. Zmiany ciśnienia powodują wychylenia błony bębęnkowej rejestrowane przez tympanometr, a następnie są obrazowane w postaci wykresów. Ostateczny wynik podaje się w formie opisu. Podczas badania nie powinnaś mówić ani przełykać, ponieważ musi być zachowana szczelność przewodu słuchowego. Możesz odczuwać dyskomfort związany ze zmianami ciśnienia w przewodzie słuchowym i głośnością podawanego dźwięku.

Czemu służy tympanometria?

Tympanometria pozwala na ocenić stan ucha środkowego: sztywność układu kosteczek (przy występowaniu otosklerozy lub tympanosklerozy), istnienie bezpowietrzności lub płynu w jamie bębenkowej (w przewlekłej niedrożności trąbki słuchowej lub w stanach pozapalnych ucha środkowego). Badanie to umożliwia także ocenę ucha wewnętrznego, wykorzystując odruch z mięśnia strzemiączkowego na podawany bodziec akustyczny i zjawisko wyrównania głośności w tzw. niedosłuchu ślimakowym.