Krew

Krew to najważniejszy płyn ustrojowy ludzkiego organizmu. Każdy z nas ma w swoim ciele średnio 5-6 litrów krwi. Jej niezwykła budowa i właściwości fizyczne pozwalają pełnić dziesiątki różnorodnych funkcji. Ta płynna tkanka łączna w dużej mierze składa się z wody współtworzącej osocze oraz z tzw. elementów morfotycznych: erytrocytów, leukocytów i płytek krwi. Komórki krwi powstają z komórek macierzystych w wieloetapowym procesie zwanym hemopoezą, zachodzącym w szpiku kostnym.

D-dimery powstają podczas rozkładu zakrzepów w organizmie. Ich oznaczanie ma największe znaczenie w przypadku podejrzewania u pacjenta zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych, zatorowości płucnej lub innych problemów zakrzepowo-zatorowych. W medycznej literaturze podkreśla się jednak, że badanie D-dimerów ma pewne znaczące ograniczenia – z czego one wynikają? Jakie są normy dla D-dimerów? Jak interpretować wyniki badania? Co oznacza wysoki poziom D-dimerów?
Beta hCG (gonadotropina kosmówkowa) to hormon produkowany głównie w ciąży, który kontroluje jej rozwój. Zaburzenia wydzielania beta hCG prowadzą do szeregu powikłań i świadczą o nieprawidłowościach w przebiegu ciąży. Beta hCG jest także markerem nowotworowym, tzn. świadczy o obecności niektórych guzów, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Jakie są normy dla badania beta hCG oraz jak odczytać wyniki?
Podstawowe funkcje wątroby bada się oznaczając we krwi wskaźniki – enzymy. Razem z określeniem stężenia bilirubiny (główny barwnik żółci) składają się one na tzw. próby wątrobowe. Jakie są normy poszczególnych wskaźników w próbach wątrobowych?
Eozynofile, inaczej eozynocyty (granulocyty kwasochłonne lub EOS), to rodzaj białych krwinek krwi, czyli tzw. leukocytów. Ich głównym zadaniem jest udział w odpowiedzi immunologicznej naszego organizmu. Jakie są normy EOS? O czym świadczą eozynofile podwyższone, co robić, kiedy eozynofile są zbyt niskie?
Hematokryt (HCT) to badanie, które pozwala określić, jaki procent całej objętości krwi stanowią krwinki czerwone. Zarówno obniżony, jak i podwyższony poziom hematokrytu wskazuje na poważne choroby. Sprawdź, jakie są normy dla hematokrytu oraz co oznacza hematokryt niski i wysoki!
Próby wątrobowe to badanie z krwi, które ma ocenić pracę wątroby. Jeśli próby wątrobowe mieszczą się w normie, to świetnie. Jednak czasem wyniki prób wątrobowych są podwyższone lub zbyt niskie. O czym świadczą nieprawidłowe - podwyższone lub zbyt niskie wyniki ALAT, ALP, AspAT, GGTP, LDH, ChE?
Poziomu cukru (glukozy) we krwi to badanie, które warto wykonać, jeśli stale męczy cię pragnienie, często korzystasz z toalety, chudniesz, ogarnia cię senność i apatia. Cukier we krwi należy regularnie mierzyć nawet wtedy, gdy nie odczuwasz niepokojących objawów, bo cukrzyca może rozwijać się również w ukryciu. Sprawdź, jak sprawdzić poziom cukru (glukozy) we krwi, jakie są normy takiego badania i jak interpretować jego wyniki.
Badanie CRP, czyli tzw. białko ostrej fazy, pomaga ocenić, czy w organizmie toczy się stan zapalny wywołany przez drobnoustroje, uszkodzenie tkanek, rozwijający się nowotwór lub proces autoimmunologiczny. Kto powinien wykonać badanie białka CRP? Jaka jest norma CRP i jak interpretować wynik?
Urobilinogen powstaje w wyniku rozpadu bilirubiny, barwnika żółciowego. Lekarz może zlecić oznaczenie poziomu urobilinogenu, gdy podejrzewa nieprawidłową pracę lub chorobę wątroby, zablokowanie dróg żółciowych, czy anemię hemolityczną. Jakie są normy urobilinogenu w moczu? O czym świadczy podwyższony poziom urobilinogenu?
Erytrocyty, czyli krwinki czerwone, to podstawowy składnik krwi odpowiedzialny za przenoszenie tlenu. Morfologia krwi, służąca między innymi do ich oceny, należy do najczęściej wykonywanych badań laboratoryjnych. Dzięki niej można dowiedzieć się, jaka jest norma krwinek czerwonych. Co to oznacza, gdy jest za dużo erytrocytów, a co, gdy erytrocytów jest za mało?
Morfologia, czyli ogólne badanie krwi, jest pomocna we wczesnym wykryciu wielu chorób. Wyniki morfologii należy porównywać zawsze z normami, które podaje pracownia analityczna wykonująca badanie. Interpretacji wyników powinno towarzyszyć zbadanie chorego, poznanie jego ogólnego stanu zdrowia, wieku i trybu życia. Dowiedz się, jak odczytać wynik morfologii krwi.
Podwyższone OB może mieć wiele przyczyn i nie zawsze oznacza chorobę, choć zwykle świadczy o toczącym się w organizmie stanie zapalnym. U zdrowej kobiety poniżej 50. roku życia OB nie powinno przekraczać 12 mm/godz. U starszych może wynosić 20–30 mm/godz. O czym świadczy podwyższone OB?

Jednym z najważniejszych zadań krwi jest transport tlenu z pęcherzyków płucnych i rozprowadzanie go po całym organizmie. Związanie cząsteczek tlenu jest możliwe dzięki hemoglobinie - czerwonemu barwnikowi erytrocytów. Odpowiednia proporcja pomiędzy krwią utlenowaną i odtlenowaną jest podstawą utrzymywania homeostazy całego ciała.

Krew jako płynny transporter jest też nośnikiem wielu innych substancji: lipidów, hormonów, czy związków nieorganicznych.

Również nasza odporność przed wirusami i bakteriami jest zależna od funkcjonowania krwi - a dokładniej leukocytów czyli białych krwinek. Choć są mniej liczne od erytrocytów, potrafią aktywnie pochłaniać patogeny i je niszczyć, lub produkować przeciwciała odpowiedzialne za odpowiedź swoistą.

Krew pełni też rolę strażnika w nagłych wypadkach, ponieważ zawarte w niej nieaktywne czynniki krzepnięcia umożliwiają wytworzenie skrzepu i zatamowania krwawienia.

Łatwość pobrania i analizy składników sprawia, że krew jest najczęściej badanym laboratoryjnie płynem ustrojowym. Określanie stężenia dodatkowych składników transportowanych we krwi (np. glukozy, mikroelementów, lipidów czy hormonów) jest nieocenionym narzędziem diagnostycznym współczesnej medycyny. Dzięki badaniom morfologicznym – czyli popularnemu badaniu krwi – można rozpoznać wiele chorób lub określić, czy w organizmie występuje stan zapalny.

Krew, jak każda tkanka może też chorować. Jej dysfunkcje mają często podłoże genetyczne i związane są zwykle z zaburzonym dojrzewaniem lub nadmiernymi podziałami poszczególnych elementów morfotycznych krwi.