„Solidarność w zdrowiu”. Debata Medycznej Racji Stanu

2024-07-01 7:31

Tworząc od 8 lat najszerszą i najaktywniejszą platformę społecznego dialogu o bezpieczeństwie zdrowotnym, think tank Medyczna Racja Stanu organizuje 4 lipca 2024 r. debatę „Solidarność w zdrowiu”. Debata stanowi kolejny etap kampanii systemowo-edukacyjnej „Siła kobiet. Zdrowie kobiety – bezpieczeństwo rodziny”, realizowanej wspólnie z najsilniejszą organizacją pacjentów - Federacją Stowarzyszeń „Amazonki” pod patronatem wicemarszałek Sejmu Moniki Wielichowskiej.

„Solidarność w zdrowiu”. Debata Medycznej Racji Stanu
Autor: Materiały prasowe

Samotność, choroby, problemy z domowym budżetem seniorów, wyzwania zdrowia tych najbardziej „kruchych” także dzieci i osób o obniżonej odporności, to zagadnienia nad którymi pochylą się 4 lipca zaproszeni goście: klinicyści, etycy, ekonomiści, politycy i sami pacjenci.

Celem naczelnym kampanii „Siła kobiet. Zdrowie kobiety – bezpieczeństwo rodziny” jest określenie skali najważniejszych problemów zdrowotnych Polaków, a także skierowanie społecznej uwagi na znaczenie edukacji i profilaktyki w walce z chorobami cywilizacyjnymi.

W zakresie zdrowia i stylu życia kobiety, częściej niż mężczyźni korzystają z badań profilaktycznych, unikają palenia tytoniu i spożywania alkoholu. Rzadziej niż mężczyźni formułują pozytywne oceny na temat swojego zdrowia, częściej oceniają je negatywnie. Wraz z wiekiem powiększa się różnica w ocenach stanu zdrowia na niekorzyść kobiet. To na nich spoczywa trud opieki nad pozostałymi członkami rodziny, w tym nad seniorami. Problem staje się tym większy, że osób starszych przybywa. Szczególnej uwagi i troski wymaga brak odpowiedniego dostępu seniorów do opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

Zagadnienia podejmowane podczas debaty to m.in.:

 • wyzwania urologii i uroonkologii seniorów;
 • przeciwdziałanie otyłości u seniorów;
 • przeciwdziałanie i leczenie depresji wieku senioralnego;
 • wiek a choroby dna miednicy;
 • skala postępu w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych;
 • wielochorobowość u seniora z chorobą nowotworową;
 • potrzeba społecznej empatii i akceptacji dla trudu życia pacjentów z chorobami rzadkimi;
 • tematy tabu zdrowia prokreacyjnego;
 • szczepienia dla immunoniekompetentnych;
 • wyzwania systemu wobec pacjentów z chorobami autozapalnymi;
 • każdy etap życia bez bólu;
 • wyzwania zdrowia psychicznego najmłodszych.

Program debaty:" 

11.00 – 11.10 Powitanie uczestników

 • przedstawiciele Medycznej Racji Stanu: Anna Jasińska, prof. Paweł Kowal, dr Janusz Meder, Grażyna Mierzejewska, dr Michał Sutkowski
 • Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”

11.10 – 11.30 Wstęp do debaty

 • dr Marek Kos, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Marzena Okła-Drewnowicz, Minister ds. Polityki Senioralnej
 • prof. Paweł Łuków, Dyrektor Centrum Bioetyki i Bioprawa, kierownik Zakładu Etyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

11.30 – 11.50 Panel I Odpowiedzialni za seniorów

Wstęp do panelu:

 • prof. Alicja Chybicka, Sejmowa Komisja Zdrowia, Parlamentarny Zespół ds. Polityki Senioralnej
 • Łukasz Salwarowski, członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy KPRM, red. nacz. „Głosu Seniora”

11.50 – 13.20 Dyskusja:

 • prof. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM
 • dr Elwira Góraj, konsultant województwa mazowieckiego ds. medycyny paliatywnej, kierownik Oddziału Medycyny Paliatywnej NIO-PIB,
 • prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej
 • prof. Ewa Lech-Marańda, konsultant krajowa w dziedzinie hematologii
 • Krystyna Lewkowicz, prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 • dr Janusz Meder, NIO-PIB, prezes PUO
 • Iga Rawicka, prezes Fundacji EuropaColon Polska
 • prof. Konrad Rejdak, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
 • prof. Bolesław Samoliński, współtwórca polityki senioralnej, kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego WUM, członek zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP X kadencji

13.20 – 13.50 Perspektywa RPP, RPO, RPD oraz POZ

 • Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
 • Monika Horna-Cieślak, Rzecznik Praw Dziecka
 • mec. Piotr Mierzejewski, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • dr Michał Sutkowski, rzecznik, prezes elekt Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

13.50 – 14.20 Perspektywa MZ, AOTMiT, NFZ

 • Michał Dzięgielewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa MZ
 • Joanna Parkitna, dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych AOTMiT
 • Daniel Rutkowski, prezes AOTMiT
 • przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia

14.20 – 14.40 Perspektywa przemysłu

 • Arkadiusz Grądkowski, prezes Izby POLMED

14.40 – 15.10 Panel II Solidarność z najsłabszymi

 • prof. Wiesław Jędrzejczak, przewodniczący Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN
 • prof. Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowa w dziedzinie reumatologii
 • prof. Anna Latos-Bieleńska, konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej
 • prof. Zbigniew Żuber, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, kierownik Katedry Pediatrii Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego

15.10 – 15.50 Panel III Jednym głosem w tematach trudnych

 • prof. Ewa Barcz, kierownik Katedry Ginekologii i Położnictwa Collegium Medicum UKSW Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
 • prof. Urszula Demkow, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • dr Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci młodzieży
 • Marta Pawłowska, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
 • prof. Mirosław Wielgoś, konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii, kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie

15.50 – 16.00 Wnioski i rekomendacje

 • dr Jakub Gierczyński, ekspert systemu ochrony zdrowia.

Czas: czwartek, 4 lipca 2024 r.

Miejsce: siedziba PAN (Pałac Staszica), Sala Okrągłego Stołu, ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.