Sepsa u dzieci: czy posocznica w przedszkolu i szkole jest groźna?

Agnieszka Paculanka

Sepsa w przedszkolu, sepsa w szkole, dziecko chore na sepsę - takie doniesienia prasowe niepokoją rodziców. Czy posocznica u dzieci jest groźna? Czy można ustrzec dziecko przed sepsą? I czym tak naprawdę jest to groźna sepsa?

Najnowsze artykuły