Lunatykowanie, perseweracje, halucynoidy - ZABURZENIA PSYCHICZNE, które mieszczą się w granicach normy

Marcin Florkowski, dr psychologii, Uniwersytet Zielonogórski, diagnosta i terapeuta w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zielonej Górze

Większość ludzi, i słusznie, myśli o sobie, że jest zupełnie „normalna”, jednak to, co sami subiektywnie spostrzegamy jako „normalne”, mocno odbiega od faktycznego obrazu zdrowia. Doświadczamy czasem zaburzeń psychicznych, takich jak lunatykowanie, perseweracje czy halucynoidy. Na szczęście nie świadczą one o chorobie psychicznej.

Najnowsze artykuły