Dokumentacja medyczna. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Przemysław Gogojewicz, radca prawny, Kancelaria Usług Prawnych Gogojewicz & Współpracownicy

Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie prawnej i zaliczone są do kategorii tzw. danych wrażliwych.

Najnowsze artykuły