dokumentacja pacjenta

Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie prawnej i zalicz...

dodano 28-2-2013

Na dokumentację medyczną, prowadzoną w postaci elektronicznej lub papierowej, składa się dokumentacja indywidualna  i zbiorcza.

dodano 1-3-2013