Zbyt wysokie ciśnienie krwi może zwiększać ryzyko demencji. Kto powinien uważać?

2022-02-08 12:08

Przez lata sądzono, że zbyt wysokie ciśnienie krwi jest parametrem, który należy uważnie obserwować przede wszystkim u osób w starszym wieku. Tymczasem, jak się okazuje, powinny je monitorować również młodzi dorośli. A to dlatego, że nadciśnienie w młodym wieku może mieć wpływ na zmiany w mózgu, prowadząc między innymi do szybszego pogarszania się zdolności poznawczych i do demencji.

Zbyt wysokie ciśnienie krwi może zwiększać ryzyko demencji. Kto powinien uważać?
Autor: Getty Images

Jak podaje WHO, na nadciśnienie tętnicze cierpi obecnie ponad 1 mld osób – jedna na pięć kobiet i jeden na czterech mężczyzn. Wiadomo, że jest to również jedna z najczęstszych przyczyn zgonów.

Dotychczasowe badania udowodniły, że zbyt wysokie ciśnienie krwi ma negatywny wpływ na mózg, gdyż zaburza strukturę i funkcję znajdujących się w nim naczyń krwionośnych, co z kolei prowadzi do uszkodzenia obszarów mózgu, w tym miejsc krytycznych dla funkcji poznawczych.

Rozszerzenie i uzupełnienie tych badań było celem zespołu kierowanego przez dr Christinę Marie Lineback, neurologa naczyniowego w Northwestern Memorial Hospital w Chicago. „Istnieją badania sugerujące, że zmiany w mózgu mogą rozpocząć się w młodym wieku” – napisała Lineback w komunikacie prasowym.

Wyniki prowadzonego przez naukowców badania zaprezentowano w trakcie Międzynarodowej Konferencji nt. Udaru Mózgu w Nowym Orleanie, zorganizowanej przez American Stroke Association (Amerykańskie Towarzystwo Udaru Mózgu).

Badanie objęło w sumie 142 z ponad 5 tys. osób, uczestniczących w długofalowym projekcie CARDIA, do którego włączono mieszkańców Birmingham w stanie Alabama, Chicago w Illinois, Minneapolis w Minnesocie i Oakland w Kalifornii, którzy w momencie rozpoczęcia pomiarów mieli od 18 do 30 lat. Badanie rozpoczęło się w latach 1985-86, a stan zdrowia uczestników monitorowano przez następne 30 lat.

Poradnik Zdrowie: nadciśnienie

Naukowcy przeanalizowali wyniki badań mózgu wykonanych metodą rezonansu magnetycznego w grupie 142 osób, porównując badanie wykonane w młodości i ponownie, ok. 55 roku życia. Ocenili związek między zmianami w mózgu, do jakich doszło na przestrzeni lat a skumulowaną ekspozycją na naczyniowe czynniki ryzyka, takie jak nadciśnienie tętnicze, wysoki cholesterol, palenie papierosów, czy wysoki poziom cukru we krwi.

Analiza pokazała, że te osoby, które w wieku od 25 do 55 r. życia miały zbyt wysokie ciśnienie, w wieku średnim miały więcej zmian w mózgu widocznych w badaniu rezonansem magnetycznym, co zdaniem badaczy może zwiększać ryzyko dysfunkcji poznawczych w wieku średnim i starszym.

"Nasza praca dostarcza kolejnych dowodów na to, że wysokie ciśnienie krwi w okresie wczesnej dorosłości może przyczyniać się do zmian w mózgu w wieku późniejszym" - skomentowała Lineback. Jak dodała, wyniki tego badania powinny zachęcić pracowników służby zdrowia do diagnozowania i do leczenia wysokiego ciśnienia krwi.

Badacze podkreślają, że analiza miała charakter przeglądowy i nie dowodzi, że zmiany w mózgu są wywołane wysokim ciśnieniem krwi, lecz jedynie tego, że są z nim powiązane.