Zaświadczenie o statusie ozdrowieńca - czy nadal obowiązuje?

2021-11-18 11:32

Zaświadczenie o statusie ozdrowieńca to temat, który pojawia się zwykle w związku z zagranicznymi wyjazdami - jego posiadacz jest zwolniony z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu na Covid-19 oraz z kwarantanny po przyjeździe do kraju, w którym jest ona nadal obowiązkowa. Warto jednak wiedzieć, że w ciągu ostatnich miesięcy forma takiego zaświadczenia znacząco się zmieniła.

Zaświadczenie o statusie ozdrowieńca - czy nadal obowiązuje?
Autor: Getty Images

Zaświadczenie o statusie ozdrowieńca to jeden z dokumentów, które w założeniu mają wiele ułatwić - np. zwolnić osoby, które przechorowały COVID-19, z obowiązku wykonywania testów przed planowanym zabiegiem szpitalnym. Mają również ułatwić podróżowanie. 

Do momentu wejścia w życie paszportów covidowych - co w Polsce i krajach EU nastąpiło na przełomie czerwca i lipca 2021r - zaświadczenie takie stanowiło odrębny dokument. Obecnie w większości przypadków jest ono elementem paszportów covidowych, aczkolwiek są laboratoria wydające je odpłatnie osobom, które chorowały na Covid-19.

Jak wygląda rehabilitacja po COVID-19?

Spis treści

  1. Zaświadczenie o statusie ozdrowieńca a wjazd do Polski 
  2. Zaświadczenie o statusie ozdrowieńca - jak je uzyskać?

Zaświadczenie o statusie ozdrowieńca a wjazd do Polski 

Zgodnie z aktualnymi zasadami, zamieszczonymi na stronie gov.pl, ozdrowieńcy, którzy wjeżdżają do Polski z państw członkowskich UE, strefy Schengen oraz z Turcji nie muszą przebywać na kwarantannie wówczas, jeśli chorowali na Covid-19 nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy PR. Muszą jednak okazać dokument, potwierdzający przebycie choroby, wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim. Może to być albo osobny dokument, albo unijny paszport covidowy. Podobne zaświadczenie muszą okazać również osoby, które wjeżdżają do Polski spoza w/w krajów.

Okazanie takiego zaświadczenia zwolni te osoby z obowiązującej kwarantanny oraz z konieczności wykonania testu na SARS-CoV-2.

Zaświadczenie o statusie ozdrowieńca - jak je uzyskać?

Zaświadczenie o statusie ozdrowieńca można uzyskać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest tzw. paszport covidowy, znajdujący się na internetowym koncie pacjenta. Ma formę kodu QR i można je pobrać na telefon lub po prostu wydrukować. W zaświadczeniu znajdują się m.in. dane osobowe pacjenta oraz informacja o tym, kiedy chorował.

Zgodnie z aktualnymi zasadami zaświadczenie o przechorowaniu Covid-19 powinno być dostępne na IKP po 11 dniach od momentu otrzymania pozytywnego wyniku testu w kierunki SARS-CoV-2. Jest ważne przez 180 dni.

Zaświadczenia takie wydają również niektóre laboratoria i punkty wymazowe. Zaświadczenia po uiszczeniu stosownej opłaty i podaniu danych osobowych wydawane są osobom, które w danym punkcie wykonywały test na Covid-19 po 11 dniach od otrzymania pozytywnego wyniku testu. Ozdrowieńcy mogą otrzymać zaświadczenie po polsku i angielsku, a w niektórych punktach również po niemiecku czy w innych językach.

Wahania nastroju - to tylko zły dzień czy już depresja?

Pytanie 1 z 4
Czy często pojawiają się u ciebie nagłe wahania - raz dobry humor, raz wyraźny spadek nastroju?