Zaburzenia krzepnięcia krwi mogą prowadzić do rozwoju psychozy. Nowe badania

2021-07-22 13:39

Zespół naukowców z Wielkiej Brytanii i Irlandii potwierdza, że przeprowadzone przez nich analizy wykazują związek pomiędzy zaburzeniami układu odpornościowego oraz procesu krzepnięcia krwi, a wystąpieniem psychozy.

Wczesne rozpoznanie i podjęcie leczenia znacząco poprawia wyniki kliniczne zaburzeń o podłożu psychotycznym. Najnowsze badania sprawdzają, jak komponenty białek układu odpornościowego są powiązane z psychozą. Jak się okazuje, nietypowe zmiany w związkach białek mogą rozpocząć się na długo przed wystąpieniem pierwszych objawów.

Sposoby na wzmocnienie odporności: jak się hartować?

Naukowcy przyjęli, że układ odpornościowy odgrywa najważniejszą rolę w rozwoju fenotypów psychozy. Dokonali przeglądu dostępnych badań i dowodów na to, że zaburzenia odporności oraz krzepnięcia krwi związane są z pojawieniem się objawów ze spektrum psychozy. Okazuje się, że zmiany w mechanizmach odpornościowych, w tym także krzepnięcia krwi, prowadzą do zwiększenia ryzyka stanu zapalnego, który może być powodem zaburzeń psychotycznych.

Organizm podczas walki z infekcją wytwarza mediatory zapalne, np. cytokiny, które powodują, że hepatocyty wydzielają białka ostrej fazy odpowiadające za odporność i krzepnięcie krwi. To z kolei indukuje głębokie zmiany w proteomie osocza. Wzorzec zmiany białek zaobserwowany przez badaczy potwierdza związek pomiędzy wystąpieniem stanu zapalnego i reakcją układu odpornościowego a rozwojem psychozy.

Analizy nawiązują do wcześniejszych obserwacji dotyczących powiązań pomiędzy różnymi formami zapaleń i działaniem układu immunologicznego. Zaburzenia psychotyczne należą do najpoważniejszych zaburzeń psychicznych. Ich wczesna identyfikacja wiąże się z poprawą stanu funkcjonalnego pacjentów.

Eksperci przyjmują, że podatność na psychozę istnieje prawdopodobnie w całej populacji, dlatego identyfikacja czynników ryzyka pojawienia się jej u osób narażonych jest kluczowym obszarem przyszłych badań tego aspektu.

Źródło:

Meike Heurich, Melanie Föcking, David Mongan, Gerard Cagney, David R. Cotter, Dysregulation of complement and coagulation pathways: emerging mechanisms in the development of psychosis, Molecular Psychiatry 2021, online: https://www.nature.com/articles/s41380-021-01197-9, dostęp 22.07.2021

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.