Używki wpływają na rozwój łuszczycy? Okazuje się, że nie wszystkie

2022-07-22 11:49

Łuszczyca jest przewlekła chorobą autoimmunologiczną. Według statystyk na łuszczycę choruje do 4,8% ludzi na świecie. Naukowcy postanowili zbadać wpływ stosowania używek, takich jak palenie papierosów i picie alkoholu, na rozwój tej choroby. Wnioski są zaskakujące.

Kobieta drapie się po rękach
Autor: Getty Images

Łuszczyca jest niezakaźną chorobą skóry. Przyczyny występowania tej choroby nie są do końca znane. Przyjmuje się jednak, że do rozwoju tej choroby przyczyniają się czynniki genetyczne, immunologiczne, a także środowiskowe. Do tych ostatnich można zaliczyć m.in. infekcje, przyjmowanie niektórych leków, stres oraz używki. Naukowcy postanowili przyjrzeć się wpływowi picia alkoholu i palenia papierosów na rozwój łuszczycy. Okazuje się, że palenie ma bardzo duże znaczenie w rozwoju tej choroby.

Poradnik Zdrowie: łuszczyca

Badacze przeanalizowali związki przyczynowe spożywania alkoholu i palenia papierosów z rozwojem łuszczycy. Do tego badanie wykorzystali dane sumaryczne z badania asocjacyjnego całego genomu GWAS należące do Sequencing Consortium of Alcohol and Nicotine use oraz z brytyjskiego Biobanku.

Przestudiowano dane takie jak:

  • picie alkoholu
  • rozpoczęcie palenia papierosów
  • palenie papierosów codziennie
  • rzucanie palenia papierosów

w przebiegu cukrzycy.

W celu oceny kierunku przyczynowego przeprowadzono analizę dwukierunkowej randomizacji Mendla MR.

W MR wykazano przyczynowy wpływ rozpoczęcia palenia, palenia papierosów dziennie i palenia przez całe życie na rozwój łuszczycy. Iloraz szans [95-procentowy przedział ufności] dla każdego z czynników wynosił kolejno 1,46 [1,32 do 1,60], 1,38 [1,13 do 1,67] i 1,96 [1,41 do 2,73].

Ponadto, sugerowano, że zaprzestanie palenia ma wpływ na zminimalizowanie objawów łuszczycy (iloraz szans 1,39; 95-procentowy przedział ufności, 1,07 do 1,79).

Nie stwierdzono natomiast związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy spożywaniem alkoholu a łuszczycą.

„Nasze badanie dostarcza dowodów genetycznych potwierdzających przyczynowy wpływ palenia na ryzyko łuszczycy, sugerując, że ograniczenie palenia może być pomocne w zmniejszeniu obciążenia łuszczycą” – piszą autorzy badania.