Troska o małych pacjentów: modernizacja szpitali dziecięcych

2015-05-22 10:00

Nowoczesny sprzęt i efektywne leczenie  to cel każdego szpitala. Łatwiej go osiągnąć z pomocą unijnych środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z powodzeniem korzysta z nich m.in. Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie.

Troska o małych pacjentów: modernizacja szpitali dziecięcych
Autor: Thinkstockphotos.com
Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Autor: fot. materiały prasowe To doskonała wiadomość, że szpitale dziecięce się modernizują. Zdrowie małych pacjentów jest przecież najważniejsze – mówi Robert Raplis, z Warszawy (na zdjęciu z synem Adasiem). Fot. Marek Zieliński

Na dofinansowanie z POIiŚ mogą liczyć projekty, które oprócz zakupu nowoczesnego sprzętu przedstawią pomysł na jego efektywne wykorzystanie, poprawę jakości leczenia i optymalizację kosztów. Szacuje się, że ze wsparcia skorzysta ok. 40 szpitali z całej Polski.

Światowe trendy w Centrum Zdrowia Dziecka

W Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie właśnie kończy się rozbudowa i przebudowa Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz budowa lądowiska dla śmigłowców. Inwestycja zostanie zakończona już w czerwcu, a kilka miesięcy później operacje małych pacjentów będą odbywały się w supernowoczesnym bloku operacyjnym. - Jest tu 10 sal operacyjnych i centrum symulacji służące do kształcenia przyszłych lekarzy. Zbudowaliśmy platformę z 12 stanowiskami intensywnej terapii. Przeprowadzona zostanie także modernizacja budynku D dla potrzeb intensywnej terapii - opowiada Janusz Zalewski, kierownik projektu.

Wartość projektu to blisko 73 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to niemal 46 mln zł. Jego ostateczne zakończenie zaplanowano na listopad 2015 r. Stary blok operacyjny, który otwarto razem ze szpitalem 38 lat temu, będzie miał inne zastosowanie. Pacjenci będą operowani w nowych, zbudowanych ze szkła i stali pomieszczeniach. Szpital już przygotowuje sie do sięgnięcia po kolejne fundusze z Unii Europejskiej.- Czekamy na ogłoszenie pierwszych konkursów w ramach nowego Programu Infrastruktura i Środowisko, z którego planujemy sfinansować kolejne projekty. Potrzeb jest bardzo dużo. Chodzi nie tylko o modernizację i rozbudowę części medycznej, ale także o termomodernizację i racjonalną gospodarkę energią, bo to pozwoliłoby nam na znaczne oszczędności - wyjaśnia Janusz Zalewski.

Poprawa jakości leczenia dzięki funduszom unijnym

Fundusze, podobnie jak w latach ubiegłych, przewidziano w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Szanse na dotacje mają także ponadregionalne szpitale dedykowane dzieciom, takie jak Centrum Zdrowia Dziecka, a także szpitale położnicze i ginekologiczne. Decydenci postawili jednak dodatkowe warunki. Chcą, by szpitale, sięgając po unijne środki, jednocześnie myślały o efektywności wykorzystania sprzętu, poprawie jakości leczenia i o optymalizacji kosztów. Na wsparcie z unijnych środków mogą więc liczyć te projekty, które uwzględniają obniżenie kosztów. I nie chodzi tu o kupowanie tańszego sprzętu gorszej jakości, ale takiego, którego użytkowanie i utrzymanie będzie tańsze. To też wykorzystanie nowoczesnych i trwałych technologii, informatyzacja i energooszczędność  itp.

Sam zakup nowoczesnego sprzętu to nie wszystko. Szpitale muszą przedstawić taki pomysł na jego wykorzystanie, by z nowoczesnego leczenia skorzystać mogła jak największa liczba pacjentów i by skrócił się czas oczekiwania na badanie czy operację. Ma to skłonić do zmian te szpitale, które często borykają się z wciąż jeszcze mocno zbiurokratyzowanym i z nieefektywnym systemem leczenia. Być może potrzebna będzie reorganizacja, współpraca lub wręcz konsolidacja z innymi jednostkami. I to również będzie musiało zostać pokazane we wniosku o dofinansowanie.

Projekty powinny przyczyniać się do zwiększenia skuteczności leczenia, a wiec np. gwarantować większą precyzję i dokładność diagnostyki, zaś minimalizować ryzyko zakażenia lub innych niepożądanych zjawisk. Szacuje się, że ze wsparcia skorzysta aż ok. 40 szpitali z całej Polski. Mniejsze szpitale będą mogły ubiegać się o dotacje z Programów Regionalnych.

Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Autor: fot. materiały prasowe Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
To ci się przyda

Jeśli szukasz informacji na temat wsparcia z unijnych funduszy, zajrzyj na stronę internetową: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacji bezpłatnie udzielają także specjaliści z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Listę Punktów i ich adresy znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

Fundusze UE
Autor: materiały prasowe

Polecany artykuł:

Innowacje w rehabilitacji

Polecany artykuł:

Starzejmy się w dobrym zdrowiu
Partnerzy