Te bakterie powodują śmiertelną chorobę. Coraz częściej są antybiotykooporne - alarmują eksperci

2022-06-27 10:46

Największe dotychczasowe badania genomu bakterii Salmonella typhi powodującej śmiertelną chorobę wykazały, że staje się ona coraz bardziej oporna na działanie antybiotyków – informuje pismo „The Lancet Microbe”.

bakterie
Autor: Getty Images

Bakterie S. typhi powodują groźną, zakaźną i śmiertelną chorobę - dur brzuszny. Choć w krajach rozwiniętych występuje ona stosunkowo rzadko, zarazić się nią można na całym świecie. Najczęstsze przypadki odnotowuje się w Afryce, Azji Południowo-Wschodniej i na Dalekim Wschodzie.

Poradnik Zdrowie: choroby zakaźne

Coraz więcej antybiotykoopornych szczepów

Dur brzuszny diagnozowany jest u ok. 11 milionów ludzi rocznie, z czego ponad 100 tys. umiera. Choć zastosowanie antybiotyków zazwyczaj umożliwia chorym powrót do zdrowia, to naukowcy rozpoznają coraz więcej szczepów S. typhi opornych na działanie antybiotyków.

Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda (USA) przeprowadzili sekwencjonowanie genomu bakterii pochodzących z prawie 3,5 tys. próbek krwi pobranych w latach 2014-2019 od mieszkańców Bangladeszu, Indii, Nepalu i Pakistanu z potwierdzonym durem brzusznym. Do analizy włączono także 4169 próbek wyizolowanych z 70 innych krajów w latach 1905-2018.

Wielolekooporne szczepy

Analizy wyodrębniły wielolekooporne szczepy. Posiadały one mutacje genów związane z opornością na antybiotyki pierwszego rzutu: ampicylinę, chloramfenikol, kotrimoksazol). Ponadto, stwierdzono także obecność mutacji wskazujących na oporność na antybiotyki makrolidowe i chinolony.

Naukowcy odkryli, że antybiotykooporne szczepy migrowały pomiędzy państwami co najmniej 197 razy od 1990 roku. Choć najczęściej występowały w Azji i Afryce, ich obecność odnotowano również w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie.

Dr Jason Andrews, autor badań komentuje:

Prędkość, z jaką nastąpiło pojawienie się i rozprzestrzenienie silnie antybiotykoopornych szczepów S. typhi w ostatnich latach, budzi duży niepokój i wskazuje na potrzebę szerzej zakrojonych działań prewencyjnych, zwłaszcza w krajach o największym ryzyku zachorowania 

Jakie objawy daje dur brzuszny?

Okres wylęgania się bakterii duru brzusznego wynosi od 10 do 14 dni. Początkowo pojawia się gorączka, ból głowy, pogorszenie samopoczucia, znaczne osłabienie organizmu i utrata łaknienia. W przebiegu choroby może dojść do powiększenia wątroby, śledziony i węzłów chłonnych.

Po 10 dniach pojawia się wysypka w postaci bladoróżowych plam. Najczęściej zajmuje klatkę piersiową i brzuch. Plamki znikają po ok. 10 dniach.

Objawy duru brzusznego zaczynają ustępować po około 4 tygodniach, o ile nie wystąpią powikłania.

Groźne powikłania

Najpoważniejszym powikłaniem duru brzusznego jest perforacja jelita i jego niedrożność. Inne powikłania, do jakich może dojść to m.in.: 

  • zapalenie płuc
  • zapalenie pęcherzyka żółciowego
  • zapalenie nerek
  • zapalenie opon mózgowych

Na szczęście istnieją szczepionki na dur brzuszny. Warto z nich skorzystać, w szczególności wybierając się w podróż w regiony najbardziej zagrożone zakażeniem.