Ta roślina skutecznie blokuje warianty SARS-CoV-2?

2021-11-23 12:45

Naukowcy z University of Nottingham odkryli, że substancja pochodzenia roślinnego hamuje namnażanie się wszystkich wariantów SARS-CoV-2. Eksperci twierdzą, że związek może znaleźć zastosowanie w ochronie przed infekcją, ale także w jej zwalczaniu.

Zbliżenie na roślinę Thapsia garganica, czyli łoczydła apulijskiego
Autor: Shutterstock

Spis treści

  1. Ocena poszczególnych wariantów SARS-CoV-2
  2. Wariant Delta z najwyższym wskaźnikiem replikacji
  3. Roślinna substancja skuteczna przeciw wszystkim wariantom

Ocena poszczególnych wariantów SARS-CoV-2

Kontrolę nad pandemią COVID-19 utrudnia pojawianie się nowych, bardziej zakaźnych wariantów koronawirusa, które powodują cięższe infekcje. Naukowcy z University of Nottingham postanowili ocenić poszczególne warianty pod kątem ich skuteczności, zarówno w pojedynczych wariantach i koinfeekcjach.

Poradnik Zdrowie: brytyjski wariant koronawirusa

Wariant Delta z najwyższym wskaźnikiem replikacji

Zespół badaczy porównał aktywność komórkową różnych wariantów wirusa. Okazało się, że wariant Delta najsprawniej przenosił się do kolejnych komórek – wykazywał najwyższą zdolność do namnażania się i okazał się najbardziej zdolny do bezpośredniego rozprzestrzeniania się na sąsiednie komórki.

Naukowcom udało się ustalić, że szybkość amplifikacji wariantu Delta po 24 godzinach infekcji była ponad czterokrotnie większa niż w wariancie Alfa i 9 razy większa, niż w wariancie Beta. Co więcej, eksperci dowiedli, że infekcja różnymi wariantami naraz powodowała zwykle efekt synergiczny – wirusy nawzajem przyspieszały swoją replikację.

Roślinna substancja skuteczna przeciw wszystkim wariantom

Badacze sprawdzili także skuteczność tapsigargin (TG), niedawno odkrytego leku przeciwwirusowego o szerokim spektrum działania. Okazało się, że wszystkie warianty były podatne na działanie tego związku, otrzymywanego z łoczydła apulijskiego (Thapsia garganica).

- Badanie dało nam lepszy wgląd w naturę dominacji wariantu delta. Choć pokazaliśmy, że jest on najbardziej zakaźny i promuje produkcję innych wirusów przy koinfekcji, jesteśmy zadowoleni, ponieważ pokazaliśmy, że tapsigargin jest skuteczny przeciwko wszystkim wariantom - wyjaśnił kierujący pracami badawczymi prof. Kin Chow Chang.

Substancja nie tylko skutecznie chroniła przed infekcją, ale także hamowała aktywne zakażenie. Nawet podanie małej dawki uruchamia w organizmie silną odpowiedź zwalczającą wirusy, w tym także SARS-CoV-2.

Pojedyncza dawka TG podana przed zainfekowaniem skutecznie blokowała wszystkie zakażenia jednowariantowe oraz każdą kombinację (warianty AB, AD, BD) jednoczesnego zakażenia w ponad 95 proc. w stosunku do grupy kontrolnej.

- Wyniki te wspólnie wskazują na przeciwwirusowy potencjał tapsigarginu stosowanego w profilaktyce po wystawieniu na działanie wirusa oraz jako substancja terapeutyczna – dodał Chang.