Śmierć 30-latki z Pszczyny. Lekarze, którzy pełnili dyżur, zawieszeni

2021-11-05 14:05

Szpital Powiatowy w Pszczynie podjął decyzję o zawieszeniu realizacji kontraktów lekarzy, którzy pełnili dyżur w czasie pobytu 30-letniej ciężarnej pani Izabeli. Kobieta zmarła w szpitalu, bo lekarze mieli czekać na obumarcie płodu.

PILNE
Autor: canva

Oświadczenie Szpitala w Pszczynie

"Dyrekcja Szpi­tala w Pszczynie bezpośred­nio po trag­icznym zdarze­niu przeprowadz­iła postępowanie wyjaś­ni­a­jące, przegląd pro­ce­dur oraz sposobu dzi­ała­nia odd­zi­ału. Na bieżąco i z najwyższą powagą wery­fikuje również infor­ma­cje pojaw­ia­jące się w przestrzeni publicznej".

Poradnik Zdrowie: błędy medyczne, prawa i obowiązki lekarzy oraz pacjentów

"W związku z trwa­ją­cym postępowaniem, 5 listopada pod­jęto decyzję o zaw­iesze­niu real­iza­cji kon­trak­tów dwóch lekarzy, którzy pełnili dyżur w cza­sie pobytu Pac­jen­tki w szpi­talu. W chwili obec­nej lekarze nie pełnią w placówce swoich obowiązków.

Szpi­tal deklaruje pełną otwartość na współpracę z wszys­tkimi właś­ci­wymi organami pode­j­mu­ją­cymi dzi­ała­nia kon­trolne i wyjaśniające.

Raz jeszcze przekazu­jemy Rodzinie Zmarłej Pac­jen­tki szczere wyrazy współczu­cia i żalu".

Sprawa pani Izabeli wstrząsnęła całym krajem, gdy radczyni prawna Jolanta Budzowska, pełnomocniczka rodziny zmarłej wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że to konsekwencja ubiegłorocznego wyroku TK zaostrzającego prawo aborcyjne. Aktualnie sprawą zajmuje się prokuratura.

O autorze
Marcelina Dzięciołowska
Marcelina Dzięciołowska
Redaktorka od lat związana z branżą medyczną. Specjalizuje się w tematyce zdrowia i aktywnego stylu życia. Prywatne zamiłowanie do psychologii inspiruje ją do podejmowania trudnych tematów w tej dziedzinie. Autorka cyklu wywiadów z zakresu psychoonkologii, którego celem jest budowanie świadomości oraz przełamywanie stereotypów na temat choroby nowotworowej. Wierzy, że odpowiednie nastawienie psychiczne jest w stanie zdziałać cuda, dlatego propaguje profesjonalną wiedzę, w oparciu o konsultacje ze specjalistami.