Radiolog, prof. Ewa Kuligowska - doktorem h.c. WUM

2018-06-28 11:50

Prof. Ewa Kuligowska - niekwestionowany autorytet światowej radiologii - otrzymała we wtorek, 26 czerwca 2018 roku, tytuł doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Została doceniona m.in. za współtworzenie ultrasonografii zabiegowej; ma też zasługi dydaktyczne.

Biopsja: rodzaje biopsji i przebieg badania
Autor: Getty Images

Uczelnia doceniła Panią Profesor za ogromny dorobek naukowy, osiągnięcia dydaktyczne, zasługi dla postępu radiologii na świecie oraz współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Wręczenie wyróżnienia odbyło się w Zamku Królewskim w Warszawie.

[...] To duma mieć wśród Absolwentów, a teraz również Doktorów Honorowych, międzynarodowy autorytet w dziedzinie radiologii, pionierkę rozwoju technik ultrasonograficznych, współtwórczynię ultrasonografii zabiegowej. Wielki podziw budzi fakt, że obok bogatego dorobku naukowego wyrażonego w dziesiątkach publikacji w najlepszych czasopismach świata, Pani Profesor jest doskonałym, niezwykle cenionym dydaktykiem, wyróżnianym tytułem „Teacher of the Year” zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Z wielka pasją oddawała się Pani Profesor kształceniu młodych pokoleń medyków. Wielkie uznanie budzi fakt, utworzenia przez Panią Profesor Polish American Foundation i wyszkolenie kilkudziesięciu młodych radiologów, którzy dziś są liderami radiologii w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Była pani Profesor również sponsorem szeregu stypendiów na szkolenie radiologów z całych Stanów Zjednoczonych. Zdobycie tak wysokiej pozycji w światowej medycynie to z pewnością rezultat niezwykłego talentu i mądrości Pani Profesor, ale nie osiągnęła by tego wszystkiego, gdyby nie wielka pracowitość, determinacja, konsekwencja oraz niezwykły zmysł organizacyjny” - tymi słowami JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś powitał prof. Ewę Kuligowską w gronie Doktorów Honoris Causa WUM.

Prof. Ewa Kuligowska jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. W 1970 r. ukończyła rezydenturę w zakresie diagnostyki radiologicznej. W 1972 wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie zakończyła rezydenturę i fellowship w zakresie diagnostyki radiologicznej na Uniwersytecie Temple w Filadelfii.

W 1978 r. zdała egzamin Amerykańskiej Rady Radiologicznej i przeniosła się do Bostonu, gdzie została członkiem Wydziału Radiologii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Bostońskiego. Pełniła tam m.in. funkcję kierownika Sekcji Ultrasonografii oraz kierownika Sekcji Obrazowania Ludzkiego Ciała. W 1985 roku stworzyła Ośrodek Monitorowania Ciąży, którym kierowała przez 10 lat, a pod koniec lat 80. uruchomiła ośrodek zajmujący się badaniem i leczeniem prostaty.

Dorobek naukowy prof. Ewy Kuligowskiej obejmuje ponad 150 prac naukowych, publikacji i recenzji o liczbie 590 cytowań oraz autorstwo 18 rozdziałów w międzynarodowych podręcznikach.

Profesor jest członkiem wielu towarzystw naukowych, polskich i zagranicznych, m.in. Amerykańskiego Instytutu Ultradźwięków w Medycynie (American Institute of Ultrasound in Medicine), Amerykańskiego Kolegium Radiologii (American College of Radiology), Towarzystwa Rentgenologicznego Nowej Anglii (New England Roentgen Ray Society), Amerykańskiego Stowarzyszenia Kobiet Radiologów (American Association of Women Radiologists).

Jako dydaktyk prof. Kuligowska została wyróżniona tytułem "Teacher of the Year" (zarówno w Polsce, jak i w USA). W środowisku uznanie budzi fakt utworzenia przez nią Polish American Foundation (w 1982 r.) i wyszkolenie kilkudziesięciu młodych radiologów, którzy dziś są liderami radiologii w Polsce i Europie.

Za tę działalność w 2000 r. Polska Akademia Nauk przyznała prof. Kuligowskiej medal "Polonia Semper Fidelis" w uznaniu osiągnięć akademickich i edukacyjnych dla pokoleń polskich radiologów. Otrzymała również wyróżnienie Fundacji Kościuszkowskiej dla wybitnego naukowca polskiego pochodzenia.

W czasie wtorkowej uroczystości profesor podkreśliła, że od roku 1985 do 2000 kształciła "57 wspaniałych polskich lekarzy, niektórych - przez wiele lat".

W roku 2010 zdobyła przyznawaną kobietom radiologom Nagrodę im. Marii Skłodowskiej-Curie. W tym samym roku Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne uhonorowało prof. Ewę Kuligowską za osiągnięcia w dziedzinie radiologii i przywódczą rolę. Profesor była również sponsorem stypendiów na szkolenie radiologów z całych USA.

Swoje motto życiowe prof. Kuligowska zaczerpnęła z przesłania Marii Skłodowskiej-Curie, którą uważa za swoją patronkę. Brzmi ono: "Życie nie jest dla nikogo łatwe. Jednak musimy być wytrwali i przede wszystkim pewni siebie. Musimy wierzyć, że posiadamy talenty, które pozwalają nam osiągnąć dane cele".

prof.-Ewa-Kuligowska.jpg
Autor: archiwum poradnikzdrowie.pl