Polska w światowej czołówce badań nad inteligencją emocjonalną

2019-08-14 9:28

W dniach 14-17 lipca 2019 r. w Australii odbył się 7. Międzynarodowy Kongres Inteligencji Emocjonalnej (International Society for Emotional Intelligence). Polskę po raz kolejny reprezentowała Marzena Martyniak, która przedstawiła wyniki pionierskich badań i warsztatów przeprowadzonych wśród pracowników polskich placówek edukacyjnych w ramach prowadzonego przez nią Instytutu Rozwoju Emocji.

Polska w światowej czołówce badań nad inteligencją emocjonalną
Autor: Getty Images

„Badania naszego instytutu wpasowują się w ogólnoświatowy trend holistycznego podejścia do pracy nad emocjami, nad strategiami ich regulowania i rozwojem osobistym. To przekłada się na coraz lepsze wyniki osiągane przez uczestników prowadzonych przez nas szkoleń – średnio o 30% wyższe po udziale w 4-miesięcznych warsztatach. Cieszy nas, że te efekty zostały zauważone i wzbudziły zainteresowanie badaczy z całego świata i że otrzymaliśmy kolejne propozycje nawiązania współpracy i podzielenia się naszą wiedzą”. – mówi Marzena Martyniak.

„Podczas poprzedniej edycji zaprezentowaliśmy nasz program rozwijania inteligencji emocjonalnej u dzieci, natomiast w tym roku skupiliśmy się na wynikach osób dorosłych pracujących w przedszkolach. Jak powiedział Marc Brackett >>Jak się uczyć, to uczyć się dobrze<<.

Dzieci potrzebują opiekunów, którzy sami potrafią pracować ze swoimi emocjami, aby mogły wynieść tą wiedzę z przedszkola. To praca nad ogólnym rozwojem społeczeństwa, nie tylko pod względem zawodowym, ale także psychicznym”.

Wśród tematów poruszonych podczas trzydniowej konferencji znalazły się zagadnienia związane z pracą z dziećmi i kształceniem inteligencji emocjonalnej młodzieży, co w przyszłości przełoży się na lepsze funkcjonowanie w środowisku zawodowym i prywatnym. Stanowiło to podstawę badań prowadzonych przez Marca Bracketta, w których udział wzięło ponad 20 tys. amerykańskich nastolatków, które ujawniły, że młodzi ludzie odczuwają obecnie przede wszystkim gniew, smutek i osamotnienie.

Szczególną uwagę poświęcono również rozwojowi prac nad regulacją emocji w środowiskach zawodowych bezpośrednio oddziałujących na innych ludzi – nauczycieli, policjantów, adeptów szkół wojskowych. W tym zakresie Instytut Rozwoju Emocji zaprezentował wyniki dwuletnich badań prowadzonych w latach 2018-2019, w których udział wzięli przedstawiciele placówek dydaktycznych – menadżerowie, nauczyciele i dyrektorzy. Autorski system pracy nad wszystkimi aspektami inteligencji emocjonalnej i jego wysoka skuteczność wywołały pozytywny odbiór wśród przedstawicieli świata akademickiego. Techniki zastosowane w Polsce mają szanse stać się częścią systemu nauczania w krajach takich jak Rosja, Chile, Turcja i innych.

W konferencji udział wzięło ponad 60 naukowców, w tym największe nazwiska świata psychologii i psychiatrii, m.in. Marc Brackett - dyrektor Yale Center for Emotional Intelligence i profesor Child Study Center na Uniwersytecie Yale, David R. Caruso – profesor Yale Center for Emotional Intelligence, dr Chris Skinner, Joseph Ciarrochi - profesor Institute for Positive Psychology and Education na Australijskim Uniwersytecie Katolickim i John Pellitteri - prezes i współzałożyciel International Society for Emotional Intelligence oraz profesor nadzwyczajny Queen College.