Pacjentom z Poznania na stałe wyłączono telewizję. Dyrekcja się tłumaczy

2022-10-27 10:19

Do portalu "epoznan.pl" zwrócił się czytelnik, który poinformował redakcję serwisu o nietypowej decyzji dyrektora miejskiego szpitala. Chodzi o brak możliwości korzystania przez pacjentów z płatnej telewizji. - Może dyrektor szpitala podejmując decyzję, nie postawił się w sytuacji pacjentów, którzy całe dnie leżą na łóżkach w ponurych pokojach – napisał.

Pacjentom z Poznania na stałe wyłączono telewizję. Dyrekcja tłumaczy
Autor: Getty Images

Okazuje się, że sytuacja jest pokłosiem decyzji Rzecznika Praw Pacjenta (RPP). Chory przebywający kilka miesięcy wcześniej na oddziale Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (WCPiT) poskarżył się do biura RPP w sprawie opłat, jakie szpital pobiera za korzystanie z odbiorników telewizyjnych.

Dyrektor placówki dr n. med. Maciej Bryl wyjaśnił, że decyzja Rzecznika zobowiązała szpital do odstąpienia od pobierania opłat za korzystanie z telewizji. - Wobec powyższego WCPiT zaprzestało pobierania opłat, które były skalkulowane na poziomie pozwalającym na pokrycie kosztów eksploatacyjnych systemu telewizji szpitalnej – dodał lekarz.

Szpital nie ma pieniędzy na telewizję dla pacjentów

Jednak jak dalej tłumaczy Bryl, problem pojawił się ponownie, gdy poznano aktualne ceny energii. Szpital zanotował aż siedmiokrotny wzrost kosztów.

- Zmusiło to nas do zrewidowania funkcjonowania systemów i urządzeń pobierających energię elektryczną i wdrożenia programu oszczędnościowego, m.in. w zakresie systemu oświetlenia w pomieszczeniach szpitalnych, ciągach korytarzowych i otoczeniu budynków; trybu użytkowania urządzeń biurowych czy wentylacji niektórych pomieszczeń. Wyłączenie odbiorników telewizyjnych z użytkowania stało się także jednym z elementów wspomnianego programu – tłumaczy dr n. med. Maciej Bryl.

Dyrektor podkreślił również, że choć dla dyrekcji i pracowników WCPiT najważniejszy jest dobrostan pacjentów, szpital znalazł się w trudnej sytuacji ekonomicznej, dlatego jest zmuszony koncentrować wydatki wokół innych procesów – diagnostyki oraz leczenia.

Poród - wyprawka do szpitala