Ogólnopolski Protest Fizjoterapeutów 26 lutego 2016 roku

2016-02-25 10:55

W piątek, 26 lutego 2016 roku, o godzinie 11.00 pod Sejmem RP w Warszawie rozpocznie się Ogólnopolski Protest Fizjoterapeutów. Fizjoterapeuci chcą w ten sposób wyrazić swój kategoryczny sprzeciw wobec nowelizacji "Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty". Jeżeli nowelizacja wejdzie w życie, pseudospecjaliści w dalszym ciągu będą mogli podawać się za fizjoterapeutów i zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów.

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska
Autor: Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska

W piątek, 26 lutego 2016 roku, o godzinie 11:00 pod Sejmem RP w Warszawie rozpocznie się Ogólnopolski Protest Fizjoterapeutów. Fizjoterapeuci chcą w ten sposób wyrazić swój kategoryczny sprzeciw wobec nowelizacji "Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty". Ustawa ta reguluje m.in. kwestie wykonywania zawodu fizjoterapeuty, kształcenia oraz odpowiedzialności zawodowej. Dzięki niej już żaden hochsztapler nie będzie mógł podszywać się pod rehabilitanta. Jeśli jednak nowelizacja wejdzie w życie, pseudospecjaliści w dalszym ciągu będą mogli podawać się za fizjoterapeutów i zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów.

Ogólnopolski Protest Fizjoterapeutów

Podczas demonstracji planujemy miedzy innymi wręczyć Marszałkowi Sejmu RP petycję z żądaniem przerwania dalszego procesu legislacyjnego złożonej przez grupę Posłów nowelizacji Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i rozpoczęcie 31 maja 2016 roku wdrażania Ustawy podpisanej przez Prezydenta RP. Planujemy również przemarsz spod Sejmu pod Pałac Prezydencki oraz siedzibę Ministerstwa Zdrowia. Demonstrację zakończymy około godziny 15:00.

Ważne

Wzywamy wszystkich fizjoterapeutów z małych i dużych ośrodków - przyjdźcie do Warszawy wyrazić kategoryczny sprzeciw wobec nowelizacji Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty złożonej w Sejmie przez Posłankę Hrynkiewicz z klubu parlamentarnego PIS 9 lutego 2016 roku. Zaproście i przyjedźcie razem ze swoimi  pacjentami, to ICH prawo do profesjonalnej, nowoczesnej i przede wszystkim bezpiecznej terapii jest właśnie łamane.

Jeżeli nowelizacja wejdzie w życie, pseudospecjaliści podający się za nas będą dalej krzywdzić Polaków. Przez dwa lata pozostałe do wejścia w życie ustawy, wrogie nam środowiska będą chciały całkowicie wypaczyć sens naszej ustawy zawodowej i sprowadzić fizjoterapeutę do podrzędnej w procesie rehabilitacji roli.

Pokażmy naszą determinację i solidarność zawodową, pokażmy że nie  pozwolimy na to i będziemy protestować z wykorzystaniem wszelkich możliwych, przyjętych w demokratycznym Państwie metod. Jeśli to nie wystarczy, jesteśmy zdeterminowani do dochodzenia swoich praw  na arenie międzynarodowej.

Obowiązkiem każdego fizjoterapeuty jest obecność w tym dniu razem z innymi Koleżankami i Kolegami na demonstracji pod Sejmem w Warszawie.

Do udziału w manifestacji zapraszamy absolutnie wszystkich fizjoterapeutów bez względu na to czy są zrzeszeni w jakimkolwiek ze Stowarzyszeń, Towarzystw, Związków Zawodowych czy też aktualnie nie należą do żadnej tego typu organizacji.

Warto wiedzieć

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda podpisał Ustawę o Zawodzie Fizjoterapeuty po szerokich konsultacjach społecznych i długich analizach prawnych wykonanych przez Kancelarię Prezydenta. Ustawa, która ma wejść w życie w dniu 31 maja 2016 jest dokumentem kompletnym, przemyślanym, tworzonym przez środowisko fizjoterapeutów i Ministerstwo Zdrowia od 28 lat. Jest w związku z tym aktem prawnym wychodzącym naprzeciw wszystkim oczekiwaniom a przede wszystkim oczekiwaniom chorych i niepełnosprawnych Polaków. Nie należy go zmieniać i opóźniać wejścia w życie. Ustawę w obecnym kształcie poparło ponad 100 organizacji pacjentów, tysiące pacjentów, kilkadziesiąt fundacji, kilkunastu konsultantów krajowych w różnych specjalnościach lekarskich, kilkudziesięciu kierowników klinik i profesorów medycyny, wielu lekarzy, urzędników państwowych, naukowcy, świat kultury, sportowcy (w tym Kadry Narodowe piłki nożnej, siatkówki, skoków narciarskich i ich trenerzy) oraz całe środowisko 70 tysięcy fizjoterapeutów.

Dlaczego fizjoterapeuci strajkują?

O tym, dlaczego wszyscy powinniśmy się przyłączyć do protestu fizjoterapeutów mówi dr Agnieszka Stępień.

Polecany artykuł:

Kim jest fizjoterapeuta?