Obywatele Ukrainy jak Polacy. NFZ pokryje koszty świadczeń uchodźców

2022-02-27 17:12

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że w związku z agresją Rosji na Ukrainę, obywatele tego kraju, którzy przybyli do Polski będą traktowani jak polscy pacjenci. Zasady udzielania świadczeń oraz rozliczenie będzie identyczne. Za wszystko zapłaci NFZ.

wizyta lekarska
Autor: Getty Images

- Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej – czytamy w komunikacje Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

W dalszej treści komunikatu wyjaśniono, że decyzja NFZ dotyczy każdego obywatela Ukrainy, który w swoim dokumencie podróży posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP, potwierdzające legalny pobyt na terytorium Polski, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Funduszem, a zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.

Narodowy Fundusz Zdrowia podkreśla, że zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczenia będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Wszystkie koszty związane z udzieleniem świadczeń NFZ pokryje z budżetu państwa, a podstawą rozliczeń są stawki zapisane w umowach.

NFZ mimo prac przygotowawczych nad specjalnymi rozwiązaniami prawnymi, apeluje do świadczeniobiorców, do których trafią pacjenci z Ukrainy, by już teraz:

  • nie odmawiali im pomocy
  • nie odsyłali pacjentów do innego świadczeniodawcy
  • nie domagali się od nich zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinni wystawiać za nie faktur
  • powinni ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.

Fundusz zaznacza także, że „sprawozdawanie i rozliczanie z OW NFZ świadczeń zdrowotnych udzielonych obywatelom Ukrainy w ramach umów z NFZ, będzie możliwe niezwłocznie po uchwaleniu specjalnej ustawy i określeniu szczegółowych rozwiązań rozliczeniowych”.