Nowa metoda terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego

2018-09-26 14:19

Jeżeli wydaje Ci się, że dziecko ma trudności w słyszeniu w hałasie, nie spełnia poleceń, łatwo się rozprasza i ma problemy w koncentracji – warto je zdiagnozować pod kątem centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Nowa metoda profesora Skarżyńskiego do terapii takich zaburzeń wykorzystuje innowacyjny Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej, nagrodzony Godłem „Teraz Polska”.

Nowa metoda terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego
Autor: materiały prasowe

- Tym co wyróżnia metodę jest fakt połączenia stymulacji słuchowej z treningiem psychologicznym. Zintegrowanie terapii psychologicznej z treningiem funkcji słuchowych daje o wiele większe możliwości efektywnego oddziaływania na osoby borykające się z trudnościami z przetwarzaniem słuchowym - mówi prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński z Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Kajetanach.- Dlaczego tak się dzieje? Dziecko często może dobrze słyszeć, ale niewłaściwie odbierać to emocjonalnie. Podczas terapii pacjent uczy się właściwie odbierać i rozumieć emocje, kontrolować swoje myśli, a także uczy się kontroli własnych zachowań w różnych sytuacjach społecznych wywołujących emocje. - dodaje prof. Skarżyński.

Czym są Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego?

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD – Central Auditory Processing Disorders) to zespół objawów, wynikających z zaburzenia pracy słuchu spowodowanych nieprawidłowościami na poziomie centralnego układu nerwowego. Mówiąc prościej: dziecko słyszy – podstawowe badania słuchu nie wykazują problemów, lecz nie słucha – zachowuje się i funkcjonuje jak dzieci z niedosłuchem.

W efekcie, pomimo prawidłowego rozwoju intelektualnego, dziecko ma poważne problemy w nauce, czytaniu, pisaniu, często zaburzenia emocjonalne.

Badania wykazały, że centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego występują u 2-5% dzieci w wieku 7 – 14 lat (częstość ich występowania jest dwukrotnie większa u chłopców), jednakże współwystępując z różnymi zaburzeniami jak np. dysleksja mogą sięgać nawet kilkudziesięciu procent. Szacuje się, że u co czwartego dziecka z dysleksją rozwojową współistnieją ośrodkowe zaburzenia słuchu.

Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej

Kluczem do skutecznej pomocy takim dzieciom jest wczesne zauważenie niepokojących objawów i skierowanie dziecka na specjalistyczne badania, a w razie potrzeby na terapię i rehabilitację.

Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS) została opracowana dla pacjentów z problemami w przetwarzaniu słuchowym współwystępującymi z problemami z rozumieniem mowy, trudności ami w czytaniu i pisaniu, opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, trudnościami w koncentracji uwagi, jąkaniem, zaburzeniami głosu.

Dodatkowym atutem SPPS jest to, że terapia może być prowadzona zarówno w placówce, jak i w domu.

Metoda SPPS  stymuluje i angażuje zmysł słuchu, wzroku i dotyku. Pobudza ich wzajemną koordynację, dzięki czemu terapia pozwala małemu pacjentowi lepiej zintegrować odbierane bodźce.

Aktywne ćwiczenia polegają m. in. na: różnicowaniu wysokości, natężenia oraz czasu trwania dźwięków, umiejętności wysłuchiwania dźwięków wiodących z tła, lokalizowaniu dźwięków, ćwiczeniu pamięci słuchowej, kontroli własnego głosu w obecności dźwięków zagłuszających i relaksacji.

Terapia składa się z trzech poziomów, z których każdy trwa od 5 do 15 dni i obejmuje trzy części: słuchanie materiału dźwiękowego przetworzonego przez specjalną przystawkę SPPS, relaksację oraz część niezwykle lubianą przez małych pacjentów - granie na iPadzie w gry multimedialne i psychoedukacyjne.

Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej do prowadzenia terapii metodą Skarżyńskiego opracowany przez Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. został nagrodzony Godłem „Teraz Polska” w kategorii Przedsięwzięcia Innowacyjne.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki