Nagroda Ministra Zdrowia dla prof. Szulc i prof. Gałeckiego za podręcznik „Psychiatria"

2020-01-24 15:05

Prof. dr hab. Agata Szulc (Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz prof. dr hab. Piotr Gałecki (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) otrzymali wyróżnienie od Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej w obszarze psychiatrii.

Nagroda Ministra Zdrowia dla prof. Szulc i prof. Gałeckiego za podręcznik „Psychiatria
Autor: Getty Images

Prof. dr hab. Agata Szulc oraz prof. dr hab. Piotr Gałecki od wielu lat angażują się na rzecz rozwoju polskiej psychiatrii jako dziedziny naukowej, na co dzień pomagają pacjentom zmagającym się z chorobami psychicznymi. Nagrodzeni otrzymali to wyjątkowe wyróżnienie za przygotowanie i opublikowanie podręcznika „Psychiatria” (Edra Urban & Partner, 2018).

Listy gratulacyjne od Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego otrzymały uczelnie medyczne, które wzięły udział w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Jego celem było podniesienie międzynarodowego znaczenia działalności szkół wyższych.

„Psychiatria” to pierwszy kompleksowy podręcznik do kształcenia studentów kierunku lekarskiego w zakresie psychiatrii. Profesorowie Agata Szulc i Piotr Gałecki zwięźle przedstawili najważniejsze zagadnienia z psychiatrii, ukazując kwestie zaburzeń psychicznych całościowo.

W pozycji zawarto informacje dotyczące: układu nerwowego człowieka z punktu widzenia psychiatry, psychiatrii sądowej, niepełnosprawności intelektualnej, a także wybranych zaburzeń psychicznych.

Podręcznik posiada również praktyczne wskazówki dotyczące diagnozy i leczenia, w tym informacje jak prawidłowo przeprowadzić badanie psychiatryczne oraz jak pomóc osobie zdiagnozowanej. Pozycja spotkała się z bardzo dobrym odbiorem zarówno studentów, jak i lekarzy także innych niż psychiatria specjalności.

– Bardzo cieszy nas fakt, że nasze starania na rzecz rozwoju polskiej psychiatrii spotkały się z tak ogromnym docenieniem. Mamy nadzieję, że podręcznik okaże się wartościowym wkładem w kształtowanie nowej kadry lekarzy, którzy za kilka lat pod swoją opieką będą mieli pacjentów zmagających się z chorobami psychicznymi – mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki.

Warto wiedzieć
  • Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc – kierownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2016-2019 pełniła funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
  • Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki – konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dyrektor ds. lecznictwa w szpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi.