Kto napędza zakażenia Omikronem? CDC wydało raport w tej sprawie

2021-12-20 12:20

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) wydały raport dotyczący wariantu Omikron. Choć wykazuje, że szczepienie nie chroniło ludzi przed infekcją, pierwsze wykryte przypadki były łagodne lub umiarkowane.

kobieta w maseczce na ulicy
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Szczegóły raportu CDC dt. wariantu Omikron
  2. Jakie objawy zgłaszali zakażeni wariantem Omikron?
  3. Środki mające na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się wariantu Omikron

Szczegóły raportu CDC dt. wariantu Omikron

Wariant SARS-CoV-2 B.1.1.529 (Omikron) po raz pierwszy został zgłoszony do WHO 24 listopada 2021 r., wtedy został także oznaczony jako budzący obawy. Dziś już wiadomo, że nowy wariant mutuje znaczeni szybciej niż inne odmiany SARS-CoV-2 i częściowo unika odporności wywołanej infekcją lub szczepieniem.

Raport CDC podsumowuje amerykański nadzór nad wariantami SARS-CoV-2, charakterystykę osób badanych z COVID-19 przypisywanych wariantowi Omikron oraz środki zdrowia publicznego wdrożone w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się nowego wariantu na terenie USA.

Na dzień 8 grudnia łącznie 22 stany zidentyfikowały co najmniej jeden przypadek wariantu Omikron, w tym kilka wskazujących na transmisję przez społeczność. Spośród 43 przypadków ze wstępną obserwacją tylko jedna osoba wymagała hospitalizacji, nie odnotowano także żadnych zgonów.

Poradnik Zdrowie: powikłania po COVID-19

Co więcej:

  • 25 chorych (58 proc.) należało do osób w wieku 18–39 lat,
  • 14 zakażonych (33 proc.) zgłosiło podróż zagraniczną w ciągu 14 dni poprzedzających wystąpienie objawów lub otrzymania pozytywnego wyniku testu,
  • zakażenie wystąpiło u 34 osób (79 proc.), które ukończyły pierwszą serię szczepionki, a 14 z nich otrzymało dawkę dodatkową lub przypominającą,
  • 6 z zakażonych (14 proc.) miało udokumentowaną wcześniejszą infekcję SARS-CoV-2.

Jakie objawy zgłaszali zakażeni wariantem Omikron?

W raporcie CDC eksperci wskazują „wiele z pierwszych zgłoszonych przypadków zakażenia wariantem Omikron wydaje się mieć łagodny przebieg, chociaż podobnie jak w przypadku wszystkich wariantów, istnieje opóźnienie między zakażeniem a cięższymi wynikami i można oczekiwać, że objawy będą łagodniejsze u osób zaszczepionych i osób z wcześniejszym zakażeniem SARS-CoV-2 niż u osób nieszczepionych”.

Do najczęściej zgłaszanych objawów zaliczono kaszel, zmęczenie lub katar. Jeden z pacjentów wymagał dwudniowej hospitalizacji, a badania przypadków wskazały na narażenie związane z podróżami, wydarzeniami publicznymi i transmisją w gospodarstwie domowym.

Jednak autorzy raportu podkreślają, że „nawet jeśli większość infekcji ma łagodny przebieg, wysoce zakaźny wariant może spowodować wystarczającą liczbę przypadków, aby przytłoczyć systemy opieki zdrowotnej”.

Środki mające na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się wariantu Omikron

CDC podkreśla, że by nadać priorytet badaniom przypadków i śledzeniu kontaktów zakażonych przypisanych wariantowi Omikron. Według ekspertów to może pomóc w zapewnieniu zgodności z wytycznymi dotyczącymi izolacji i kwarantanny, ale także powiązać osoby z pozytywnymi wynikami testu SARS-CoV-2 i ich bliskimi kontaktami z testowaniem oraz wszelkimi usługami pomocniczymi.

Eksperci zalecają wdrożenie równoległych strategii profilaktycznych, w tym, noszenia maseczek, szczepień, poprawy wentylacji, testowania, stosowania kwarantanny i izolacji, aby spowolnić przenoszenie SARS-CoV-2, a tym samym chronić przed ciężką chorobą i śmiercią z powodu COVID-19. CDC podkreśla także, że wspiera również działania mające na celu zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na COVID-19 na arenie międzynarodowej, w tym poprzez wspieranie zdolności laboratoryjnych i sekwencjonowania oraz wzmacnianie globalnych programów szczepień.

Dodatkowo naukowcy wskazują, że pilną potrzebę szczepień przypominających, szczególnie dla osób o podwyższonym ryzyku ciężkiej choroby, takich jak osoby przebywające w domach opieki i placówkach opieki długoterminowej.

Co więcej, eksperci przypominają, że:

  • wszystkie osoby w wieku ≥5 lat powinny zostać zaszczepione przeciwko COVID-19,
  • osoby w wieku ≥18 lat, które ukończyły pierwszą serię szczepień mRNA COVID-19 ≥6 miesięcy wcześniej lub które otrzymały początkową dawkę szczepionki Janssen (Johnson & Johnson) ≥2 miesiące wcześniej, powinny otrzymać dawkę przypominającą,
  • osoby w wieku 16–17 lat mogą otrzymać dawkę przypominającą Pfizer-BioNTech COVID-19 >6 miesięcy po zakończeniu podstawowej serii.