Izolatorium - co to jest? Kto może tam trafić?

2020-10-29 19:25

Izolatorium to placówka zamknięta, w której przebywają pacjenci dotknięci chorobami zakaźnymi. O izolatoriach zrobiło się głośno ostatnio, gdy liczba chorych na COVID-19 zaczęła rosnąć w zastraszającym tempie. Na ostatniej konferencji prasowej minister zdrowia zapowiedział zwiększenie w najbliższym czasie liczby miejsc w izolatoriach z 4 do 10 tysięcy.

Izolatoria - po co są potrzebne? Kiedy będzie ich więcej?
Autor: Getty Images

Izolatorium to według definicji zamknięty zakład leczniczy przeznaczony dla pacjentów cierpiących na jedną z chorób zakaźnych. Pod izolatoria mogą być dostosowane odpowiednio przygotowane obiekty, takie jak hotele, akademiki, sanatoria, a także wydzielone budynki na terenach istniejących szpitali.

Izolatoria organizuje się podczas epidemii, gdy brakuje już miejsc w szpitalach. Takie miejsca są również potrzebne w dobie pandemii koronawirusa.

Spis treści

 1. Izolatorium - kto tam trafia?
 2. Pobyt w izolatorium - jak wygląda?
 3. Kto może skierować do izolatorium?
 4. Czy będzie więcej izolatoriów?

Izolatorium - kto tam trafia?

 • osoby zakażone, u których choroba ma łagodny przebieg i nie wymagają leczenia szpitalnego
 • osoby, które podejrzewa się, że mogą być zakażone, np. oczekują na wynik badania
 • osoby zakażone, które mają zalecenie przebycia izolacji w domu, ale nie mogą lub nie chcą tam przebywać z obawy o zakażenie bliskich, którzy znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka;
 • osoby, które zostały przez lekarza skierowane do domowej izolacji (kwarantanny), lecz z różnych powodów nie mogą poddać się jej w miejscu zamieszkania.

Pobyt w izolatorium - jak wygląda?

Osoba skierowana do pobytu w izolatorium musi mieć zapewnione osobne pomieszczenie z łazienką, opiekę medyczną na miejscu oraz łączność telefoniczną z personelem medycznym lub personelem izolatorium, a także dostarczone trzy posiłki w ciągu dnia.

9 października 2020 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia, na mocy której w pokoju w izolatorium może odtąd przebywać więcej niż jeden pacjent z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Ma to na celu optymalne wykorzystanie obiektów, w których urządzono izolatoria.

Jak czytamy na stronach rządowych, osoba przebywająca w izolatorium ma prawo do:

 • wizyty pielęgniarskiej – nie rzadziej niż dwa razy na dobę, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych; w ramach wizyty jest dokonywana ocena stanu ogólnego i pomiar temperatury ciała osoby izolowanej oraz w razie potrzeby, w porozumieniu z lekarzem, zlecenie lub zmiana zleconych przez lekarza leków
 • porady lekarskiej – w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby podjęcia decyzji o wypisaniu z izolatorium
 • testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 w przypadkach uzasadnionych klinicznie
 • transportu do szpitala w przypadku pogorszenia stanu zdrowia

Co ważne, warunki zwolnienia z izolatorium są takie same jak w przypadku domowej kwarantanny.

Kto może skierować do izolatorium?

Dzięki najnowszemu rozporządzeniu wszystkie osoby, które są podejrzane o zakażenie koronawirusem, mogą kierować do izolatorium lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. 

Czy będzie więcej izolatoriów?

28 października na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie ws. standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.

W projekcie zawarto m.in. następujące zmiany:

 • rozszerzono katalog podmiotów, które będą mogły zostać przekształcone w izolatoria, co pozwoli na optymalne wykorzystanie obiektów z odpowiednią infrastrukturą, np. sanatoriów;
 • zaproponowano, aby opiekę zdrowotną w izolatorium mógł zapewniać każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą w izolatorium będącym w posiadaniu tego podmiotu, w tym w jego zakładzie leczniczym, w którym udzielane są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne".
 • od tej pory opiekę zdrowotną w izolatorium będzie mógł zapewniać podmiot niebędący podmiotem wykonującym działalność leczniczą, np. przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług hotelowych, jeżeli zawrze umowę z podmiotem wykonującym działalność leczniczą o udzielanie świadczeń zdrowotnych w izolatorium.

Czytaj też:

Strefa zamknięta wokół izolatorium przy hotelu na Plantach w Radomiu