GIS wycofał preparaty na komary i kleszcze. Ze sklepów zniknęło 190 produktów

2022-09-30 13:53

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) przedstawił wyniki kontroli produktów biobójczych stosowanych do odstraszania i zwalczania komarów oraz kleszczy. Łącznie skontrolowano 6274 produktów dostępnych w sprzedaży stacjonarnej i 1052 środków dostępnych w sprzedaży online. W wyniku kontroli GIS wycofał z obrotu prawie 200 z nich.

GIS wycofał preparaty na komary i kleszcze. Ze sklepów zniknęło 190 produktów
Autor: Getty Images

We wrześniu Państwowa Inspekcja Sanitarna zakończyła szeroką kontrolę rynku w zakresie produktów biobójczych stosowanych do zwalczania oraz odstraszania komarów i kleszczy (insektycydy i repelenty). Celem akcji było zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów w odpowiedzi na związany z sezonem letnim wzrost zainteresowania produktami chroniącymi przed ugryzieniami komarów i kleszczy.

Kontrola nie ograniczała się jedynie do sprawdzenia podmiotów prowadzących działalność stacjonarną, ale obejmowała także platformy sprzedaży on‑line i sklepy internetowe. Sprawdzano zarówno producentów lub importerów produktów i podmioty udostępniające preparaty na rynek.

Wycofano 190 produktów

W ramach kontroli sprawdzono 6274 produkty biobójcze dostępne w sprzedaży stacjonarnej i 1052 środków biobójczych dostępnych w sprzedaży internetowej. Łącznie skontrolowano 53 podmioty, które wprowadzają produkty do obrotu oraz 2131 podmiotów, które udostępniają je na rynku.

Niestety, kontrola wykazała wiele nieścisłości. Aż 14 proc. produktów dostępnych online oraz 5 proc. środków dostępnych w sprzedaży stacjonarnej było niezgodnych z obowiązującym prawem. Jednak jak podkreśla Główny Inspektorat Sanitarny – wiele błędów zostało wyeliminowanych już na etapie samej kontroli, co nie rodziło potrzeby prowadzenia dalszych działań.

W innych przypadka organ wydawał odpowiednie decyzje administracyjne, które nakazywały wstrzymanie obrotu i/lub wycofanie produktów. Łącznie wycofano ok. 190 produktów biobójczych różnego pochodzenia.

Poradnik Zdrowie: Żyję z boreliozą

Przyczyny wycofania produktów

W części przypadków dt. wycofanych produktów nadal trwa postępowanie wyjaśniające. Najwięcej nieprawidłowość dotyczyło braku aktualnych pozwoleń na obrót produktami biobójczymi. Takie przypadki stanowiło aż 69 proc. z wycofanych środków do ochrony przed komarami i kleszczami

Drugą najczęstszą przyczyną było niewłaściwe oznakowanie produktu. Takie nieścisłości kontrolerzy zaważyli w przypadku 18 proc. wycofanych z obrotu produktów. Inne nieprawidłowości obejmowały błędy w karcie charakterystyki, przekroczenie terminu ważności i niewłaściwe reklamy. - Eliminacja takich niezgodnych produktów o niepotwierdzonej skuteczności, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, należy do priorytetowych działań organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – czytamy w komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Najczęstszą chorobą przenoszoną przez kleszcze jest borelioza. Schorzenie powoduje bakteria zwana Borrelia burgdorferi. Borelioza jest chorobą bardzo niebezpieczną. Może doprowadzić do m.in. zapalenia opon mózgowo–rdzeniowych, zaburzeń neurologicznych, a jej skutki mogą być nieodwracalne i prowadzić do trwałego upośledzenia, a nawet śmierci.